Vytenio Andriukaičio arkliukas – gerovė
Ge­ro­vė tu­ri bū­ti ga­ran­tuo­ta vi­siems, o ne tik da­liai vi­suo­me­nės, pir­ma­die­nį pri­sta­ty­da­mas sa­vo pre­zi­den­to rin­ki­mų prog­ra­mą sa­vo eu­ro­ko­mi­sa­ras so­cial­de­mo­kra­tas Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis.

„Konstitucijoje įtvirtinta – tautos ūkis tarnauja bendrai tautos gerovei. Šiandien matome tokį gerovės vaizdą: apie dešimtadalis iš tiesų gerose sąlygose, kur jie begyventų, parkuose arba aptvertose Pavilnio vilose, tačiau penktadalis žmonių yra skurde, trečdalis – skurdo rizikoje“, – sakė V. P. Andriukaitis.

„800 tūkst. žmonių galvoja, kaip sudurti galą su galu, tada kyla klausimas, kur ta tautos gerovė. Gerovė turi būti visiems, o ne tik daliai visuomenės“, – pažymėjo V. P. Andriukaitis per Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje surengtą programos pristatymą.

Tai trečias kartas, kai V. P. Andriukaitis siekia prezidento posto, anksčiau jis dalyvavo 1997 ir 2002 metų šalies vadovo rinkimuose.

Jis teigė, kad tokią situaciją lėmė „per daug socialinio kurtumo ir aklumo į Konstitucijoje įtvirtintus paliepimus“.

„Daugelio Lietuvos krizių priežastis yra viena – socialinės teisybės nebuvimas ir didelis nejautrumas“, – sakė kandidatas.

V. P. Andriukaitis siekiant socialinės gerovės siūlo peržiūrėti mokesčių politiką, didinti pajamų mokesčių progresyvumą, skatinti investicijas.

„Dideles ir mažas pajamas gaunančių asmenų mokesčių pleištas Lietuvoje 2015 metais siekė vos 6,2 proc. ir buvo vienas mažiausių Europos Sąjungoje“, – teigiama jo programoje.

Socialdemokratas siūlo didinti visų pajamų mokesčių progresyvumą: mažinti gyventojų pajamų apmokestinimą mažiausias pajamas gaunantiems asmenims, didinti – dideles pajamas gaunantiems asmenims. Anot jo, skurdžiai gyvenančioms šeimoms turėtų būti įvestas neigiamas pajamų mokestis.

Prezidento rinkimuose kandidatuojantis V. P. Andriukaitis taip pat siūlo siekti harmonizuoti mokesčių principus ir dydžių ribas ES lygiu.

„Šiuo metu visos ES šalys nustato mokestinę politiką savarankiškai, tačiau tai nepadeda kovoje su lengvatinėmis mokesčių zonomis bei agresyviu mokestiniu planavimu“, – teigiama programoje.

Anot jo, būtina pasiekti susitarimą ES lygmeniu dėl esminių mokestinių principų, mokesčių dydžių ribų bei vientisos lengvatų ir išimčių politikos, taip užkardant paskatas mokestinei migracijai, mokesčių vengimui, pinigų plovimui.

Kandidatas pažymėjo, kad jo programa „Lietuva gali“ yra atvira – žmonės internete gali teikti savo siūlymus.

Vyriausioji rinkimų komisija praėjusią savaitę registravo V. P. Andriukaitį kandidatu prezidento rinkimuose.

V. P. Andriukaitį kandidatu į prezidentus iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija. Jis šiuo metu eina eurokomisaro, atsakingo už sveikatą ir maisto saugą, pareigas.

Tai trečias kartas, kai V. P. Andriukaitis siekia prezidento posto, anksčiau jis dalyvavo 1997 ir 2002 metų šalies vadovo rinkimuose.