Vytauto Radžvilo komiteto lenktynes į EP pristabdė feisbukas
Tre­čia­die­nio va­ka­rą ko­mi­te­tas „Vy­tau­tas Radž­vi­las: su­sig­rą­žin­ki­me vals­ty­bę“, ke­ti­nan­tis da­ly­vau­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se su­lau­kė ne­ma­lo­nios staig­me­nos iš so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“. Kaip pra­ne­ša­ma, šia­me tink­le ne­pa­sie­kia­mos ta­po vi­sos nuo­ro­dos, nu­krei­pian­čios pa­si­ra­šy­ti už prof. Vy­tau­to Radž­vi­lo vi­suo­me­ni­nio ko­mi­te­to tei­sę da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

„Daugybė žmonių pranešė negalintys net paskelbti jokio įrašo, komentaro ar net privačios žinutės su minima nuoroda, nes ši esą „prieštarauja bendruomenės standartams“. „Facebook“ taip pat savavališkai panaikino jau esančius įrašus su minima nuoroda“, rašoma pranešime spaudai.

V. Radžvilo komiteto rėmėjai pastebėjo, jog socialiniame tinkle buvo blokuojamos tik šio komiteto nuorodos į pasirašymą: „Toks selektyvus vienintelio kandidatų sąrašo informacijos sklaidos blokavimas paties Vytauto Radžvilo vertinamas kaip sovietmečio lygmens cenzūra“.

„Tokią pačią informacinę blokadą, tik vykdomą ano laikmečio priemonėmis, matėme Sąjūdžio kūrimosi laikais. Mano kartos žmonės tą puikiai atsimena. Šiandien vėl susidūrėme su tuo pačiu. Galbūt pirmąkart per nepriklausomybės laikotarpį. Viena vertus, ši žinia savaip maloni. Akivaizdu, kad mūsų iš tiesų bijoma kaip vienintelės realios opozicijos sistemoje vyraujančiam požiūriui, jeigu prieš mus vienintelius imamasi tokių drastiškų priemonių. Kita vertus, tai represijos ne tik mus, bet ir prieš piliečius, kuriems blokuojama informacija, ir net rinkimų organizatorius, kurių svetainė blokuojama. Piliečiams būtina išgirsti ir įsisąmoninti, kad tokia masinė cenzūra iš tiesų vyksta tariamai laisvų ir demokratinių rinkimų metu“, – situaciją vertino prof. Vytautas Radžvilas, vienas Sąjūdžio įkūrėjų.

„Ar šis blokavimas sukeltas organizuotų skundikų grupių, ar paties „Facebook“ neseniai Rygoje įsikūrusio „turinio stebėjimo“ (iš tiesų piliečių cenzūros) centro sprendimu, neturi lemtingos reikšmės. Svarbu tai, kad skandalingai pažeidžiama piliečių teisė gauti informaciją, išreikšti savo valią rinkimų procese, o kandidatams – lygiomis teisėmis varžytis dėl galimybės dalyvauti rinkimuose. Nesu ypatingas ta prasme, kad toks elgesys su bet kuriuo kandidatu būtų ne mažesnis skandalas. Tačiau negali būti atsitiktinumas, kad taikiniu tokiai atakai buvome pasirinkti būtent mes. Akivaizdu, kad toks sistemingas piliečių pilietinių teisių ribojimas yra grubus lygių ir laisvų rinkimų pažeidimas. „Facebook“ šiais veiksmais kišasi į suverenios valstybės rinkimus. Vyriausioji rinkimų komisija yra įstatymo įpareigota užtikrinti būtent laisvą ir demokratinį rinkimų procesą, todėl neabejotinai kreipsimės tiek į ją, tiek į „Facebook“ atstovus, o galimai ir į teisėsaugą“, – tikino pirmąkart po beveik 30 metų pertraukos rinkimuose dalyvaujantis Vytautas Radžvilas.

Ketvirtadienio rytą nuorodos blokavimas buvo panaikintas, tačiau komiteto atstovų teigimu, nežinant blokavimo preteksto, neįmanoma ir žinoti, ar tokie patys ribojimai nepasikartos ateityje.

Kaip pranešama, trečiadienio vakarą komitetas buvo surinkęs 3000 internetinių parašų ir 5000 popierinių parašų.

Parašai už kandidatus dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose renkami iki balandžio 11 dienos.