Vygaudas Ušackas sulaukė Ingridos Šimonytės prašymo
Pir­mi­niuo­se Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) rin­ki­muo­se dėl par­ti­jos no­mi­na­ci­jos pre­zi­den­to rin­ki­muo­se par­la­men­ta­rei Ing­ri­dai Ši­mo­ny­tei pra­lai­mė­jęs dip­lo­ma­tas Vy­gau­das Ušac­kas at­sklei­dė, ką ren­gia­si veik­ti to­liau. Tarp pla­nų – pa­dė­ti bu­vu­siai kon­ku­ren­tei.

V. Ušackas sakė, kad artimiausius mėnesius toliau ruošiasi aktyviai dalyvauti Lietuvos politiniame gyvenime ir stebėti rinkimų kampaniją, teikti pasiūlymus, jei reikės, – išsakyti pastabas. „Kaip jau minėjau kituose interviu, kol kas pasigendu kandidatų konkrečių siūlymų, kokių veiksmų reikėtų imtis siekiant proveržio Lietuvos ekonomikoje – labai daug kalbama apie pyrago dalijimą, nors rankose geriausiu atveju turime tik pyragėlį.

Esu pasiūlęs Proveržio planą Lietuvai, tad dėsiu pastangas, kad šios idėjos būtų vienaip ar kitaip įgyvendinamos“, – aiškino jis.

Vygaudas Ušackas.

Vertindamas prie prezidento rinkimų starto linijos stojusius kandidatus, V. Ušackas apgailestavo, kad jiems trūksta patirties užsienio politikoje. Diplomatas pastebi, kad diskusijų metu šios temos bandoma vengti, nors tai yra pagrindinė valstybės vadovo atsakomybė. „Todėl tikrai ne kartą išsakysiu savo nuomonę šiais klausimais – gyvename itin sparčiai besikeičiančiame ir sudėtingame pasaulyje, todėl tikiu, kad mano patirtis bus naudinga Lietuvai“, – įsitikinęs jis.

Šiuo metu V. Ušackas dirba nepriklausomu konsultantu. Taip pat jis yra Europos užsienio reikalų tarybos narys ir dalyvauja jos veikloje. „Turiu pakankamai nemažai įsipareigojimų ir kalendorius užpildytas iki pavasario, todėl savo patirtį toliau naudosiu padėti Lietuvai susitikinėdamas su pasaulio lyderiais. Praėjusią savaitę buvau susitikęs su Didžiosios Britanijos užsienio ministru. Kitą savaitę dalyvausiu Michailo Chodorkovskio rengiamoje konferencijoje Prahoje. Dar vėliau numatytas dalyvavimas Dohos forume“, – pasakojo diplomatas.

V. Ušackas taip pat rengiasi talkinti prezidento posto sieksiančiai I. Šimonytei. Anot konservatoriaus, parlamentarė jau kreipėsi į jį su prašymu padėti rinkimų kampanijos metu. „Kitą savaitę esame numatę susitikimą, kurio metu konkrečiai sutarsime, kaip aš galėčiau prisidėti. Esu žodžio žmogus – padėsiu jai, kiek prašys pagalbos“, – tikino jis.