Vygaudas Ušackas: nespėjau sustiprinti savo žinomumo
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nius kan­di­da­to į pre­zi­den­tus rin­ki­mus pra­lai­min­tis Vy­gau­das Ušac­kas sa­ko ne­spė­jęs su­stip­rin­ti sa­vo ži­no­mu­mo tarp par­ti­jos na­rių.

„Manau, kad nespėjau per tuos metus, kiek buvau, sustiprinti savo žinomumo tarp partijos narių. Buvo tam tikrų klišių, etikečių priklijuotų, taip pat ir negarbingos, žeminančios informacijos skleidžiama, matyt, laiko nebuvo, nes žmonės buvo suklaidinti ir tą labai sunku buvo atstatyti“, – žurnalistams sekmadienį sakė V. Ušackas.

Jis teigė ir toliau liksiantis partijos nariu.

„Rytoj vykstu į Londoną, susitiksiu su Britanijos užsienio reikalų ministru, vėliau – įvairiausi projektai su amerikiečiais ir Katare. Darbų turiu iki Naujųjų metų, kol kas apie kitką negalvoju, tik kaip atšvęsti demokratijos šventę“, – teigė V. Ušackas.

Rinkimų skaidrumą vertinti jis atsisakė.

„Darėme viską, kad demokratijos šventė buvo tikra, jums – žurnalistams ir apžvalgininkams – spręsti, kiek ji buvo garbinga, teisinga ir lygi savo konkurencija. Aš šią rinkimų naktį nenorėčiau apie tai kalbėti, palieku jums tai vertinti“, – sakė diplomatas.

Sekmadienį V. Ušackas dėkojo savo rėmėjams ir teigė toliau nematantis galimybės konkuruoti prezidento rinkimuose.

Pirmąkart vykusiuose pirminiuose konservatorių partijos rinkimuose dalyvauti registravosi daugiau nei 19 tūkst. nepartinių žmonių, po besiregistravusių patikros teisę balsuoti turėjo 18 tūkst. 259.

Kandidatą į prezidentus galėjo rinkti ir daugiau nei 14 tūkst. konservatorių partijos narių, jiems atskiros registracijos nereikėjo.

Partijos pirminių rinkimų rezultatus vėliau tvirtins TS-LKD taryba.