VSD suneramino naujai išrinktuosius
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) par­agi­no bū­si­muo­sius me­rus ne­skir­ti ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vų, kol kan­di­da­tai į šias par­ei­gas ne­praeis žval­gy­bos fil­tro, lei­džian­čio dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.

Savivaldybės teigia, kad tokiu atveju jų darbas bus smarkiai pristabdytas.

Žvalgybos institucija rašte Lietuvos savivaldybių asociacijai paprašė informuoti naujai kadencijai išrinktas savivaldybių tarybas bei merus, kad jie įpareigotų į administracijos direktoriaus ar jo pavaduotojo pareigas pretenduojančius asmenis „užpildyti klausimyną, skirtą asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ir jį pateikti VSD“.

Rašte taip pat nurodyta, kad tikrinimas turi būti inicijuotas prieš skiriant šiuos asmenis į pareigas, o sprendimą dėl paskyrimo būtų galima priimti „tik gavus VSD išvadą su siūlymu išduoti/neišduoti asmeniui leidimą“.

Administracijos direktorių ir jo pavaduotojus skiria savivaldybių tarybos.

Lietuvos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija 2015 metų spalį nustatė, kad leidimus dirbti su informacija, pažymėta „Slaptai“, turi turėti visų savivaldybių administracijų direktoriai, jų pavaduotojai ir kiti, atsakingi už mobilizacinių planų rengimą.

Lietuvos savivaldybių asociacija teigia, kad toks žvalgybos reikalavimas gali lemti, jog naujos kadencijos merai bus priversti kurį laiką dirbti be administracijos vadovų.

„Tai tas pats, kas valstybei likti be vykdomosios valdžios, nes daugelis savivaldybės kompetencijų priklauso administracijoms. Taip dirbti savivaldybėms būtų neįmanoma“, – BNS sakė asociacijos patarėjas teisės klausimais Aleksandras Tiaškevičius.

VSD patikrinimai dėl leidimo dirbti su įslaptinta informacija užtrunka 40 darbo dienų.

Naujai išrinktas Marijampolės meras Povilas Isoda sakė, kad jam baisu dėl tokio žvalgybos reikalavimo.

„Mūsų savivaldybės atveju, tarybos priesaika yra balandžio 23 dieną. Tai po to dar patikrinimas pusantro mėnesio mažiausiai, o gal net du mėnesiai. Po to bus vasara, tai darbus su administracija realiai galėsime pradėti rudenį“, – BNS teigė politikas.

„Tokiu būdu merai neteks pusės metų kadencijos. Tai didžiulis pavojus, jeigu iš tikrųjų taip bus“, – pridūrė jis.

Nauji merai ir savivaldybių tarybos išrinkti kovą vykusiuose rinkimuose.