VRK panaikino dar 3 kandidatų savivaldos rinkimuose neliečiamybę
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pir­ma­die­nį pa­nai­ki­no dar tri­jų kan­di­da­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ne­lie­čia­my­bę: Vi­sa­gi­no me­rės Da­lios Štrau­pai­tės, Pa­ne­vė­žio mies­to ta­ry­bos na­rio Vi­ta­li­jaus Sat­ke­vi­čiaus ir Jur­bar­ke kan­di­da­tuo­jan­čio Al­gir­do Ma­čiu­lai­čio.

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) kandidatės į Visagino merus, dabartinės miesto vadovės D. Štraupaitės teisinį imunitetą panaikinti prašė Panevėžio apygardos teismas. Teismas nagrinėja bylą, kurioje D. Štraupaitė kaltinama kyšininkavimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų klastojimu.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidato Panevėžio mieste V. Satkevičiaus neliečiamybę VRK panaikino Lietuvos apeliacinio teismo prašymu. V. Satkevičių Vilniaus apygardos teismas išteisino Lietuvos krepšinio federacijos byloje, tačiau prokuratūra nuosprendį apskundė Apeliaciniam teismui.

Taip pat VRK policijos prašymu panaikino Jurbarko rajone su visuomeniniu komitetu „Jurbarko kraštui“ kandidatuojančio A. Mačiulaičio neliečiamybę. Policija informavo VRK, kad A. Mačiulaičiui pateikti įtarimai dėl turto sugadinimo.

Pagal įstatymus, kandidatas savivaldos rinkimuose be Vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimtas, negali būti kitaip suvaržyta jo laisvė.

Savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 3 dieną.