Viktoras Pranckietis: kol kas rinkčiausi Valdą Adamkų
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad bu­vęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus bu­vo la­biau pre­zi­den­tiš­kas nei an­trą ka­den­ci­ją bai­gian­ti ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Kol kas iš man žinomų buvusių prezidentų, tai aš rinkčiausi V. Adamkų“, – Žinių radijui sakė parlamento vadovas.

„Aš manau, kad tiesiog jis buvo labiau galbūt man prezidentiškas“, – teigė jis.

V. Pranckietis tvirtino, kad D. Grybauskaitė gerai atstovavo Lietuvai užsienyje, tačiau vidaus politikoje „kai kada galėjo ir apsiriboti savo veiksmuose“.

Prieš dešimtmetį pirmą kartą prezidente išrinktos D. Grybauskaitės antroji kadencija baigiasi šiemet liepą. Prezidento rinkimai vyks gegužę.

V. Adamkus prezidentu buvo 1998–2003 metais ir 2004–2009 metais.