Viktoras Pranckietis išlaiko paslaptį
Sei­mo pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko svars­tan­tis da­ly­vau­ti ki­tų me­tų rin­ki­muo­se, ta­čiau ne­sa­ko ku­riuo­se.

„Aš manau, kad galėčiau dalyvauti kuriuose nors rinkimuose kitų metų. Jeigu bus kokių pasiūlymų, visada jie yra svarstytini“, – naujienų portalo 15min.lt studijoje trečiadienį sakė V. Pranckietis.

Paklaustas, ar tai galėtų būti prezidento rinkimai, jis teigė, kad tokių atsakymų iš jo išgauti nepavyks.

„Mūsų partijos suvažiavimas turės spręsti, kas kur galėtų ir turėtų kandidatuoti“, – sakė V. Pranckietis.

Kitais metais vyks treji rinkimai: savivaldybių tarybų rinkimai numatyti kovo 3 dieną, prezidento – gegužės 12 dieną, Europos Parlamento rinkimų data numatyta gegužės 26-oji.