Vieni šaukia tautą, kiti žada pavasarį
Sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vau­sian­tys vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai pa­si­rin­ko skam­bius pa­va­di­ni­mus. Vie­ni ju­dė­ji­mai juo­se nu­ro­dė sa­vo ly­de­rius, kam at­sto­vau­ja, už ką pa­si­sa­ko, ki­ti nu­ėjo ori­gi­na­les­niu ke­liu.

Kovo 3 dieną vyksiančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvaus 97 visuomeniniai rinkimų komitetai. Dalies jų pavadinimai – standartiniai, pavyzdžiui, „Už Alytų“ ar „Vieninga Plungė“. Tačiau esama ir kur kas neįprasčiau pasivadinusių darinių, tarkime, „Švari savivalda“, „Kretingiškiai – už bočius, tėvus ir vaikus“, „Šaukiam tautą“, „Mažeikių pavasaris“ ir panašiai. Eksperto vertinimu, daug komitetų pavadinimų kelia šypseną.

Vilionės pavardėmis

Nemažai visuomeninių rinkimų komitetų bandys vilioti rinkėjus pavadinimais, kuriuose nurodoma, kas yra jų lyderiai. Alytaus miesto savivaldos rinkimuose dalyvaus komitetas, pasivadinęs „Žinau ir galiu – Česlovas Daugėla“, Druskininkuose – „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“, Klaipėdoje – „Vytautas Grubliauskas ir komanda“, Širvintose – „Živilės Pinskuvienės komanda – už sėkmingą Širvintų kraštą“, Varėnoje – „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“ ir t. t.

Dalis judėjimų akcentuoja, kas esantys. Pavyzdžiui, „Alytaus piliečiai“, „Druskininkų dešinieji“, „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“, „Rusakalbė Klaipėda“, „Klaipėdos rajono žemaičiai“, „Šilališkiai“.

Nemažai visuomeninių rinkimų komitetų į savo pavadinimus įrašė žodžius „už“, „vardan“, „labui“. Į Kelmės rajono savivaldybės tarybą bandys patekti komitetas „Už vieningą Kelmę“, į Raseinių rajono – „Už Rasus“ ir „Už Raseinių kraštą, kuriuo didžiuojamės“, į Radviliškio rajono – „Už geresnį gyvenimą visiems“ ir „Vardan žmogaus“, į Anykščių rajono – „Kęstučio Tubio sąrašas „Anykščių krašto labui“.

Kai kurie savivaldos rinkimuose dalyvausiantys komitetai pavadinimuose deklaruoja „šaukiantys“ ar „kviečiantys“ tautą. Tarp tokių – „Kviečiu aš tautą Kelmės krašte“. Šiaulių mieste – „Kviečiu aš tautą“. Marijampolėje susibūrė komitetas „Šaukiam tautą“, Skuodo rajone – „Šaukiame tautą“.

Romanas Goreckis-Mickiewiczius: "Lokys - ramus gyvūnas, bet daro tvarką, jei kas nors nepatinka.“ / Alinos Ožič nuotrauka

Tačiau yra visuomeninių judėjimų, turinčių dar originalesnius pavadinimus. Jonavos rajono savivaldos rinkimuose dalyvaus komitetas „Su Sinkevičiumi ir Osausku“. Klaipėdos rajone rinkėjų palaikymo tikisi komitetas „Bendrai geriau“, Radviliškyje – „Mes esame Kitokie“, Šilutėje – „Už žmonių valdžią“, Vilniuje – „Vilniečių „Lokys“. Tarp visuomeninių rinkimų komitetų taip pat yra „Laisvi, laimingi Lazdijai“, „Mažeikių pavasaris“, „Pirmyn, Palanga ir Šventoji“, „Ukmergė mano širdyje“.

Įkvėpė „Lokys“

„Vilniečių „Lokio“ vienas narių Romanas Goreckis-Mickiewiczius „Lietuvos žinioms“ sakė, kad tokį pavadinimą įkvėpė prancūzų rašytojo Prospero Merimee romanas „Lokys“. „Lokys – tai Žemaitijoje gyvenęs grafas, pusiau vyras, pusiau lokys. Mūsų nariai – irgi tokie, pusiau lietuviai, pusiau lenkai. Lokys – ramus gyvūnas, bet daro tvarką, jei kas nors nepatinka“, – aiškino jis.

Į rinkimus einančio Marijampolės visuomeninio judėjimo „Šaukiam tautą“ koordinatorius Aidas Žmuidinas tvirtino, kad jie atstovauja europarlamentaro Rolando Pakso idėjoms Sūduvos krašte. „R. Pakso pilietinis judėjimas yra „Šaukiu aš tautą“, o mūsų komitetas – „Šaukiam tautą“, – teigė jis. Anot A. Žmuidino, jų komitetas siekia, kad Marijampolės valdžia pradėtų dirbti paprastiems žmonėms, tad jie šaukia tautą susitelkti šiam tikslui.

Radviliškio rajono savivaldos rinkimuose dalyvausiančio komiteto „Mes esame Kitokie“ koordinatorė Vilma Budvytienė prisipažino, jog toks pavadinimas buvo sugalvotas greitai. Esą komitetas skiriasi nuo dabartinės rajono valdžios, todėl tai ir akcentuojama. „Skiriamės nuo valdančiųjų pagal požiūrį į visuomenę, finansus, investicijas ir panašiai“, – kalbėjo ji.

Neinvestuoja į pavadinimus

Komunikacijos ir viešųjų ryšių eksperto Arijaus Katausko nuomone, kai kurie visuomeninių rinkimų komitetų pavadinimai yra juokingi. „Tiesiog elementariai juokingi. Atrodo, tarsi sukurti vien iš reikalo, užuot į juos investavus. Tačiau, manau, tai lemia išteklių trūkumas, ypač regionuose. Jie negali pasitelkti nei labai stiprių profesionalų, nei dar ko nors“, – komentavo jis.

A. Katauskas pabrėžė, kad regioninė politika ir vietos rinkimai turi savo specifiką. Kalbėdamas apie komitetų pavadinimus jis sakė, kad matyti bandymai patraukti kiek galima daugiau rinkėjų. „Pažiūrėkime net nacionaliniu mastu į kai kurių politinių partijų pavadinimuose minimus žodžius – jie akivaizdžiai skirti tam tikrai daliai rinkėjų pritraukti. Tai gerai žinomos frazės ar žodžių junginiai, kuriais bandoma apeliuoti į platesnės auditorijos jausmus, komunikuoti kokias nors vertybes, siekius. Kai matome žinomus, atpažįstamus vardus, pavardes, komunikacinis krūvis perkeliamas būtent konkrečioms personoms ant pečių. Viskas priklauso nuo to, kokios yra komiteto ar politinės jėgos stiprybės. Stengiamasi patraukti tuo, kas yra stipriausia ar labiausiai juos atspindi. Bet kuriuo atveju vardai, pavardės, atpažįstami veidai yra labai svarbūs kiekvienai politinei jėgai, kad ir kur ji būtų, – regione ar mieste, lokaliai ar nacionaliniu mastu“, – dėstė ekspertas.