Užsienyje gyvenantys lietuviai galės balsuoti beveik 60 vietų
Už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys Lie­tu­vos pi­lie­čiai ge­gu­žę per rin­ki­mus ir re­fe­ren­du­mus ga­lės bal­suo­ti be­veik 60-yje vie­tų, pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM).

Balsavimo vietos bus įrengtos 51-oje diplomatinėje atstovybėje ir konsulinėje įstaigoje, Pasaulio lietuvių centre Jungtinėse Valstijose, Lemonte, ir Lietuvos garbės generaliniame konsulate Kanadoje, Toronte.

Anot URM, valstybėse, kur gyvena gausios lietuvių bendruomenės, steigiamos papildomos balsavimo vietos.

„Jungtinės Karalystės lietuviai galės balsuoti ne tik ambasadoje Londone, bet ir punktuose Rytų Londone, Kings Line ir Lidse. Norvegijoje papildomas punktas bus Stavangeryje, o Australijos lietuvių patogumui veiks balsavimo punktas Melburne“, – URM pranešime cituojamas užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Negalintieji asmeniškai atvykti į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, gali balsuoti paštu. Tam piliečiai turi užsiregistruoti elektroninėje registracijos sistemoje ir pasirinkti balsavimą paštu konkrečioje diplomatinėje atstovybėje. Tą padaryti būtina maždaug iki balandžio vidurio.

Tikslios registracijos paštu datos skelbiamos diplomatinių atstovybių interneto svetainėse, Užsienio reikalų ministerijos puslapyje ir „Facebook“ paskyroje.

URM duomenimis, šiuo metu balsuoti užsienyje yra užsiregistravę 24 tūkst. Lietuvos piliečių. Tai keliais tūkstančiais daugiau nei 2016 metais per Seimo rinkimus.

Tačiau registracija nėra privaloma balsuojant balsavimo punkte.

Rinkimų teisę užsienyje turi daugiau nei 300 tūkst. žmonių.

Gegužės 12 dieną vyks prezidento rinkimai ir referendumai dėl dvigubos pilietybės bei Seimo narių skaičiaus mažinimo, gegužės 26 dieną numatomas antras prezidento rinkimų turas ir Europos Parlamento rinkimai.