Ušackas apie vidinius konservatorių rinkimus: tai tik imitacija
Vy­gau­das Ušac­kas to­liau ak­ty­viai kri­ti­kuo­ja Tė­vy­nės są­jun­gą – Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mo­kra­tus (TS-LKD) ne­aki­vaiz­džiai pro­te­guo­jant Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę. Abu kan­di­da­tai run­gia­si dėl ga­li­my­bės pre­zi­den­to rin­ki­muo­se at­sto­vau­ti Kon­ser­va­to­rių par­ti­ją. 

Vygaudas Ušackas ir toliau tvirtina, kad partija vidinius rinkimus organizuoja neskaidriai, nesudarydama vienodų galimybių abiems kandidatams. Labiausiai politiką pykdo tai, kad užsienio lietuvių bendruomenes stengiamasi eliminuoti iš rinkimų. Pastarųjų tarpe Vygaudas Ušackas turi didesnį populiarumą nei Ingrida Šimonytė.

„Grįžau iš Čikagos, kur vietos bendruomenė niekaip negali suvokti, kodėl TS-LKD – partija, kurią dauguma išeivių ne vienerius rinkimus palaikė – nusprendė, kad užsienyje gyvenančius Lietuvos piliečius per sudėtinga ir brangu kviesti į demokratijos šventę. Daugelio, su kuriais kalbėjome, savijauta lyg giminaičių, kurių pagalbos ir paramos šeima vis prašo ir nori, bet štai švęsti renkasi uždarame draugų ratelyje. Metus klausinėjau, kaip balsuos užsienyje gyvenantys lietuviai, metus girdėjau, kad „tikrai tikrai išspręsime“, ir štai rezultatas... „, – „Facebook“ paskyroje rašo Vygaudas Ušackas.

Anot kandidato, iki spalio 25 d., kai baigsis registracija į pirminius rinkimus, lieka 10 dienų. Tačiau jam ir šiandien akivaizdu, kad į užsienio lietuvių peticiją bus arba neatsižvelgta, arba atsižvelgta tik paviršutiniškai. „Tik dėl akių, pastačius kokią balsadėžę kur tolimiausiame kampe. Be laiko registracijai, be laiko debatams, be paprasčiausios fizinės galimybės tą balsadėžę pasiekti. Balsavimo imitacija – tiesiog, kad „atšoktų“ visi“, – piktinasi kandidatas.

Praėjusią savaitę panašų pareiškimą paviešinęs Vygaudas Ušackas prašė partijos nukelti vidinius partijos rinkimus dar mėnesiui – iki gruodžio. Esą partija į šį raginimą nesureagavusi. Dėl partiečių abejingumo ir šališkumo organizuojant vidinius rinkimus Vygaudas Ušackas kaltina aukščiausią konservatorių partijos vadovybę.

„Kai Tarybos posėdyje, kur prisistatė kandidatai, prasideda partijos įtakingųjų koncertas „aš palaikau ją ir tik ją“, o pirmaisiais smuikais griežia Andrius Kubilius ir Vytautas Landsbergis, supranti, kad partijos elitas savo kandidatę jau pasirinko. Supranti, kad keldamas savo kandidatūrą kažkam sumaišei kortas ir atsistojai skersai gerklės“, – nuoskaudos neslepia politikas.

Konservatorių lyderio Gabrieliaus Landsbergio nuomone, nuolatinis Vygaudo Ušacko nepasitenkinimas ir vieša kritika tėra rinkiminius triukas. „Man atrodo, kad tai tokia rinkiminė taktika: būti nepatenkintu ir nuolat prašyti kokių nors išimčių sau. Jis nemažai skundų yra prirašęs, mes visus juos nagrinėjame ir ten, kur objektyviai matome, kad galime atsižvelgti – atsižvelgiame“, – dėstė konservatorių lyderis.

Praėjusią savaitę rinkimų tikslais važinėdamas po šalies regionus Vygaudas Ušackas nustebo sužinojęs, jog mažesnių miestelių gyventojai nėra nė girdėję apie konservatorių paskelbtą papildomą apklausą dėl partijos deleguojamo kandidato į prezidento postą. Taip pat apsunkintas užsienio lietuvių bendruomenių dalyvavimas vidiniuose rinkimuose. Esą visa informacija koncentruotai pateikta tik didžiųjų miestų jaunesnio amžiaus gyventojams, kurie daugiausia simpatijų reiškia Ingridai Šimonytei.