Tirpstantys reitingai premjero reformų buldozerio nesustabdys?
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad ma­žė­jan­tis gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mas ne­tu­rės įta­kos dar­bui vyk­dant re­for­mas ir ma­ži­nant so­cia­li­nę at­skir­tį.

„Jeigu tai pasitarnauja tam, kad šalyje būtų vykdomos neatidėliotinos ir būtinos reformos ir nuo to Lietuvos gyventojams būtų geriau gyventi ir mažėtų socialinė atskirtis, tai aš priimu tai kaip pliusą“, – žurnalistams sakė premjeras.

Dienraščio „Lietuvos ryto“ užsakymu atliktos gyventojų apklausos duomenimis, dėl mokytojų streiko palankiai vertinančiųjų S. Skvernelio veiklą sumažėjo beveik 9 proc. punktais.

Gruodžio mėnesį per apklausą premjerą palankiai įvertino 36,8 proc. respondentų, nepalankiai – 40 procentų.

Lapkritį jis turėjo 45,4 proc. palankių ir 32,3 proc. nepalankių vertinimų.

Apklausą gruodžio 1–9 dienomis atliko sociologinių tyrimų bendrovė „Vilmorus“, apklausti 1025 žmonės.