Stabilumas: meras – 8-ąją kadenciją
Tuo­me­ti­nis są­jū­die­tis Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas 1990 me­tais bu­vo pir­mą kar­tą iš­rink­tas Pa­sva­lio me­ru. Pra­ėjus ke­liems de­šimt­me­čiams, po­li­ti­kas kon­ser­va­to­rius lai­mė­jo Pa­sva­lio ra­jo­no me­ro rin­ki­mus pir­ma­ja­me tu­re ir ren­gia­si va­do­vau­ti sa­vi­val­dy­bei aš­tun­tą ka­den­ci­ją.

Skirtingai nuo tų laikų, kai miestų merus ir kaimų viršaičius skyrė rajonų tarybos, o šie postai buvo artimesni dabartiniams seniūnams, dabar merus Lietuvoje tiesiogiai renka gyventojai.

Jeigu G. Gegužinskas naująją kadenciją pabaigs sėkmingai, jos pabaigoje meru bus išdirbęs 30 metų.

Konservatorių partijai dabar priklausantis agronomas yra ilgiausiai Lietuvoje dirbantis meras.

Visgi G. Gegužinskas teigia, kad jam vis dar pavyksta sugalvoti naujų idėjų rajonui.

„Tas idėjas pakiša ir tas gyvenimas. Visoj Lietuvoj gi keičiasi viskas, nauji iššūkiai, o jeigu yra gera komanda, gyvas bendravimas su žmonėms, tai visas tas ir padeda, žinokit“, – BNS sakė 57-ių politikas.

Mero rinkimuose sekmadienį jis surinko 50,46 proc. balsų ir Pasvalio vadovo postą iškovojo jau pirmame ture.

Tarp svarbiausių G. Gegužinsko darbų naujoje kadencijoje – išnaudoti kuriamą verslo slėnį investicijoms pritraukti ir baigti renovuoti vietinį kultūros centrą.

Vienas didžiausių iššūkių jam kils nutiesus europinį geležinkelį „Rail Baltica“. Pagal tiesimo planus, vėžė turėtų „perkirsti“ rajoną per pusę, tvirtina meras.

„Teks statyti kelią virš ar po geležinkeliu, nes planuojamos tik 15 pervažų“, – kalbėjo G. Gegužinskas.

Jis teigia, kad mažesnėse savivaldybėse gausu ir kur kas žemiškesnių problemų.

„Iš Vilniaus žiūrint tos mažutės problemos dažnai pasimiršta, kad ir keliukas koks nors į kapines. Bet juk tas problemas reikia spręsti mums“, – sakė ilgametis Pasvalio rajono meras.

Vis dėlto šiemet rinkimuose jam sekėsi prasčiau, nei prieš ketverius metus. Tada politikas surinko beveik 58 proc. balsų, o konservatoriai iškovojo daugumą savivaldybės taryboje.

Dabar partija su meru laimėjo 11 mandatų 25-ių vietų dydžio taryboje, tad jiems teks ieškoti koalicijos partnerių.

„Šiaip tai mes manytume, kad galime bendrauti su visais ir kalbamės su visomis partijomis. Pirmiausia, aišku, su tomis, su kuriomis bendravome ir rinkimų metu“, – sakė G. Gegužinskas.

Jis teigė nebijantis augančios konkurencijos ir tikino jau galvojantis apie savo pamainą.

„Reikia pabaigti šitus ketverius metus ir, matyt, reikės galvoti jau apie tai, kad reikia išauginti tuos žmones, kurie galėtų pakeisti“, – tvirtino konservatorius.

G. Gegužinskas Pasvalio rajono meru nedirbo tik 2000 – 2003 metų kadencijoje.

Nors tuometinė Tėvynės Sąjungos (LK) ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos koalicija iškovojo daugiausiai mandatų, dėl daugumos susitarus kitoms partijoms G. Gegužinskas liko opozicijoje.

Jis sovietmečiu buvo Komunistų partijos narys, 1989 metais priklausė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui, o 1996-aisiais įstojo į Tėvynės sąjungos gretas.