Siūlo suvienodinti rinkimų balsų perskaičiavimo tvarką
Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Lau­ry­nas Kas­čiū­nas siū­lo su­vie­no­din­ti bal­sų pers­kai­čia­vi­mo tvar­ką esant ne­di­de­liam bal­sų skir­tu­mui vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

L. Kasčiūnas registravo pataisas, kad per savivaldos rinkimus reikėtų perskaičiuoti balsus, jei mero rinkimų apygardoje skirtumas tarp pirmą ir antrą vietą užėmusių kandidatų yra mažesnis nei 50.

Tokia tvarka galioja vienmandatėse apygardose per Seimo rinkimus, tuo metu Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme tokie balsų perskaičiavimo pagrindai nenumatyti.

Merai anksčiau buvo renkami tarybose, tačiau nuo 2015 metų įteisinus tiesioginius merų rinkimus jie renkami savivaldybėje tokiu pat principu kaip Seimo nariai vienmandatėse apygardose.

„2014 metų birželio mėnesį priėmus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pataisas, kuriomis įteisinti tiesioginiai merų rinkimai, nebuvo išspręstas balsų perskaičiavimo klausimas, kai tarp už pirmą ir antrą vietą užėmusių kandidatų į merus atiduotų balsų skirtumas yra ganėtinai mažas“, – pataisos aiškinamajame rašte pažymi L. Kasčiūnas.

Anot jo, kovo pradžioje vykę tiesioginiai merų rinkimai rodo, kad susidaro situacijos, kada vienmandatėje rinkimų apygardoje pirmą ir antrą vietas užėmusius kandidatus skiria vos keliolika balsų.

Per savivaldos rinkimus kovą dabartinis Elektrėnų meras liberalas Kęstutis Vaitukaitis buvo perrinktas 14 balsų skirtumu. VRK sulaukė prašymų perskaičiuoti balsus, bet juos atmetė konstatavusi, kad nesant pažeidimų tam nėra teisinio pagrindo.