Seimo sesiją aštrino rinkimų prieskonis
Šeš­ta­die­nį Sei­mas baigs pra­tęs­tą ru­dens se­si­ją. Val­dan­tie­ji džiau­gia­si, kad ji bu­vo dar­bin­ga, pro­duk­ty­vi, tad re­zul­ta­tus pa­jus di­de­lis bū­rys tau­tie­čių. Skep­tiš­kai nu­si­tei­ku­si opo­zi­ci­ja abe­jo­ja, ar ža­dė­ti vai­siai iš tie­sų bus to­kie sal­dūs. Svar­biau­siu ke­tu­ris mė­ne­sius tru­ku­sios se­si­jos dar­bu va­di­na­mas 2019-ųjų biu­dže­to pri­ėmi­mas.

Šeštadienį sugiedoję rudens sesijos pabaigos himną, o sekmadienį iškilmingame posėdyje paminėję Sausio 13-osios metines, parlamentarai išsiskirstys iki kovo 10 dienos. Politikai pripažįsta, kad rudens sesijos atmosferai, ypač jos pabaigai, turėjo įtakos prasidėjęs pasirengimas trejiems rinkimams – savivaldos, prezidento ir Europos Parlamento. Tai esą kėlė emocijas, kurios trukdė normaliai dirbti. Parlamentarų nuotaiką veikė ir daugiau kaip pusantro mėnesio trukęs mokytojų streikas, vertęs skubiai koreguoti kai kuriuos anksčiau priimtus teisės aktus. Staigmena buvo ir vienu mostu atstatydinti trys ministrai.

Dirbta sunkiai, bet prasmingai

Seimo pirmosios vicepirmininkės „valstietės“ Rimos Baškienės požiūriu, sesija buvo nelengva, tačiau pavyko nemažai padaryti. „Seimas dirbo daug. Pagrindinis sesijos dokumentas – valstybės biudžetas. Labai viliuosi, kad žmonės pajus gerus pokyčius“, – kalbėjo ji, turėdama mintyje nuo sausio pakitusią atlyginimų skaičiavimo tvarką, padidintus vaiko pinigus, indeksuotas pensijas ir kitas valdžios numatytas priemones, kurios turėtų papildyti gyventojų pinigines. Kartu valdančiųjų atstovė žadėjo, kad jei išryškėtų naujovių trūkumų, jie būtų operatyviai šalinami.

R. Baškienė pripažino, jog svarbių projektų svarstymus neretai gožė parlamentarų tarpusavio rietenos. „Norėtųsi, kad bendravimo kultūros lygis būtų aukštesnis. Seimas turėtų rodyti gebėjimo susitarti pavyzdį, diskutuoti be žeidžiančių epitetų. Gal ne visi sugeba tai daryti, bet reikia mokytis. Kompromiso paieškos turėtų būti politiko abėcėlės pagrindas“, – sakė Seimo pirmoji vicepirmininkė.

/ BNS nuotrauka

„Valstietė“ nuogąstavo, kad pavasario sesija dėl artėjančių rinkimų bus dar sudėtingesnė. „Kiekvienas stengsis pasirodyti esąs geresnis, partijos – aktyvesnės, daugiau nuveikusios, galinčios kritikuoti dirbančius valdžioje. Taigi valdančiajai koalicijai bus nelengva“, – teigė ji.

Valdančiajai koalicijai priklausančių „socialdarbiečių“ lyderis, Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas taip pat džiaugėsi dosniomis 2019-ųjų biudžeto galimybėmis. „Neprisimenu metų, kad beveik visoms žmonių kategorijoms būtų padidintos išmokos. Be to, pirmą kartą gynybos biudžetas viršija du procentus. Netrūko prognozavusiųjų, kad prezidentė vetuos biudžetą, bet taip nenutiko. Prezidentė supranta, jog vetuoti dėl politinių motyvų – netikslinga“, – dėstė politikas. Jo akimis, pakitusį opozicijos toną lemia treji rinkimai. „Daugiausia puolimo sulaukė Vyriausybės vadovas. Labai norima sužinoti, ar premjeras dalyvaus prezidento rinkimuose, todėl visaip bandoma jį provokuoti“, – pažymėjo G. Kirkilas. Jis sakė negalintis opozicijos politikų darbo vadinti konstruktyviu.

Rima Baškienė: „Seimas turėtų rodyti gebėjimo susitarti pavyzdį, diskutuoti be žeidžiančių epitetų.“ BNS nuotrauka“

Pasigedo politinio dialogo

Didžiausios opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pirmosios pavaduotojos Irenos Degutienės nuomone, valdančiųjų suplanuoti sesijos užmojai buvo dideli, tačiau rezultatai nuvylė. Pasak jos, kad ir kurią reformuojamą sritį – švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos – vertinsi, matyti, jog neapgalvoti pokyčiai stringa, kelia sąmyšį, be reikalo erzina žmones.

„Įsipareigojimų prisiimta labai daug, bet biudžeto pajamos dėl gyventojų pajamų mokesčio diferencijavimo mažėja. O juk iš biudžeto ir finansuojamos visos viešosios paslaugos. Gali būti, kad pažadams tesėti tiesiog nebus galimybių“, – nuogąstavo I. Degutienė.

Ji taip pat piktinosi Seimo nepagarba pagrindiniam šalies įstatymui. „Šioje sesijoje net devyniskart mėginta keisti vieną ar kitą Konstitucijos straipsnį. To niekada nėra buvę“, – stebėjosi ilgametė parlamentarė. Absoliučiai nesuvokiamu dalyku ji vadino valdančiųjų mėginimą susieti krašto apsaugos finansavimą ir dotacijos skyrimą Socialdemokratų darbo partijai. „Nematau politinio dialogo ir net noro, kad jis vyktų. Todėl į gyvenimą ir paleidžiamos neparengtos reformos. Seime vyrauja asmeninės ambicijos, vyksta žodžių karas, o ne dalykinės diskusijos“, – kalbėjo I. Degutienė.

Opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderis Eugenijus Gentvilas, vertindamas sesijos darbus, įžvelgė dvi tendencijas – išpuolius prieš žiniasklaidą ir „vaikų mušimo-nemušimo dilemą“. Jos abi, parlamentaro įsitikinimu, sąmoningai eskaluojamos prieš rinkimus siekiant sukelti emocijų bangą ir pelnyti rinkėjų simpatijų. Liberalas sakė matantis „paskeldėjimų“ ir pačių valdančiųjų viduje. Ieškant naujų ministrų akivaizdžiai atsirado įtampa tarp „valstiečių“ ir „socialdarbiečių“. Be to, jaučiama trintis tarp dviejų komitetų vadovų – „valstiečių“ Vytauto Bako ir Agnės Širinskienės.

E. Gentvilo požiūriu, opozicijos veikla per šią sesiją nepasikeitė, kiekviena frakcija sprendė savo problemas: liberalai – išgyvenimo, konservatoriai sąmoningai didino konfrontaciją su valdančiaisiais. Socialdemokratai, pasak jo, vis dar „kibirkščiuoja“ su „socialdarbiečiais“. „Tiesa, opozicija šią sesiją neteko „tvarkiečių“. Kita vertus, sunku suvokti, kam jie iš tiesų priklauso“, – svarstė E. Gentvilas.

Kokybės kartelė nepakilo

Mykolo Romerio universiteto dėstytojos Rimos Urbonaitės teigimu, per rudens sesiją, kaip ir anksčiau, Seimas apie savo įvaizdį galvojo mažai. „Politikams nelabai įdomu, ką visuomenė mano apie šią instituciją. Jie priprato prie žemo Seimo reitingo ir yra nelinkę bent kiek kilstelėti kartelę. Tai liudija plenariniai posėdžiai, per kuriuos faktiškai vyksta asmeninių santykių aiškinimasis, liejasi įžeidinėjimai, o esminių diskusijų – jokių“, – pažymėjo politologė.

Apie kokias nors geras tendencijas, kurios leistų pagerinti parlamento įvaizdį, R. Urbonaitės nuomone, kalbėti negalima. Ji įsitikinusi, kad niekas nepasikeistų ir sumažinus Seimo narių skaičių. „Seimas pasikeis tik tada, kai patys politikai keisis. Kad taip nutiktų, rinkėjai turi balsuoti labai atsakingai, domėtis, ką renka“, – dėstė ekspertė. Ir pridūrė, jog politikai patys nesuinteresuoti pakelti kokybės kartelės. „Jie orientuojasi visai į kitą lygmenį, į kitą turinį. Niekam tas kartelės kėlimas nerūpi, ir vien dėl to, kad, esant aukštesniam politikos lygiui, dalies parlamentarų Seime tiesiog neliktų. Todėl visi ir murdosi pelkėje, bando išgyventi“, – kalbėjo R. Urbonaitė.

Politologė atkreipė dėmesį, kad per šią sesiją gerokai išsikvėpė valdančiųjų pamėgtų komisijų veikla. „Komisijų žanras jau neduoda didesnių dividendų dėl atsiradusių tam tikrų vidinių barjerų, pagaliau trūksta ir raumenų tokiems tyrimams atlikti. Galbūt „valstiečiai“ mėgins jas gaivinti prieš rinkimus“, – svarstė ekspertė. Anot R. Urbonaitės, artėjantys rinkimai „pareikalaus dar daugiau dramos“, todėl pavasario sesijos vaizdas gali būti kur kas prastesnis.