Savivaldos rinkimus akylai sergės 9 tūkst. stebėtojų
Ko­vo 3 die­ną vyk­sian­čius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus ste­bės virš 7 tūkst. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) re­gis­truo­tų ste­bė­to­jų. Prie jų pri­si­jungs dar apie 2 tūkst. „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ ap­mo­ky­tų at­sto­vų.

Prieš šiuos rinkimus pakeisti teisės aktai, kurie nuo šiol leidžia rinkimų stebėtojus deleguoti ne tik šalies politinėms partijoms, bet ir nevyriausybinėms organizacijoms.

„Kovo 3 dieną bus sutektos maksimalios „Baltųjų pirštinių“ stebėtojų ir savanorių pajėgos: turėsime apie 2 tūkst. savanorių visoje Lietuvoje, iš jų yra 400 asmenų, kurie yra apmokyti, dirba su stebėtojų pažymėjimais. Dalis šių stebėtojų darbą pradėjo išankstinio balsavimo metu. Sekmadienį savivaldybių tarybų rinkimų eiga bus stebima nuo paryčių, kuomet atidaromos rinkimų apylinkės, iki pat nakties, kai bus baigtas balsų skaičiavimas. Stebėtojai dirbs tiek pačių rinkimų apylinkių pastatuose, tiek šalia esančiose teritorijose“, – sakė organizacijos „Baltosios pirštinės“ vadovė Marija Šaraitė.

Rinkimų dieną, sekmadienį, balsavimas apylinkėse prasidės 7 ir baigsis 20 valandą.

Išankstiniuose rinkimuose jau dirbo apie 200 „Baltųjų pirštinių“ stebėtojų, kurie siekė užtikrinti, kad rinkimų metu nebūtų daroma įtaka balsuotojams tiek rinkimų apygardose, tiek ir balsavusiems specialiuosiuose punktuose. Didžiausios pajėgos buvo sutektos Vilniuje ir Kaune, iš kurių, gavus pranešimus, buvo siunčiami „Baltųjų pirštinių“ ekipažai į kitas šalies savivaldybes.

Per išankstinius rinkimus „Baltosios pirštinės“ fiksavo daugiau nei 30 rinkimų pažeidimų. Nuo vasario 27 d. 7 val. iki kovo 1 d. 6 val. policija gavo 51 pranešimą apie galimus pažeidimus, susijusius su rinkimais. Per šį laikotarpį pradėti 4 ikiteisminiai tyrimai Vilniaus (2), Kauno – (1) ir Alytaus (1) apskrityse. Taip pat surašyti 4 administracinių nusižengimų protokolai Alytaus apskrityje.

Iš ne vienos savivaldybės pasipylė skundai dėl Valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų agitacijos laikotarpiu organizuojamo nemokamo sveikatos patikrinimo, bei „Naisių teatro“ organizuojamų spektaklių, kuriuose teatro vadovu pristatomas „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis.

Kiti pažeidimai susiję su galimai neteisėta savivaldybių merų agitacija, rinkiminiu laikotarpiu pristatant savivaldybių veiklos ataskaitas, taip pat su galimu specialiųjų punktų: ligoninių, globos bei slaugos įstaigų vadovų galimai neteisėta įtaka įstaigų pacientams.

VRK primena, kad balsų pirkimo organizatoriams gresia baudžiamoji atsakomybė. Griežčiausia numatyta bausmė už šią nusikalstamą veiką – 4 metai laisvės atėmimo. Už trukdymą pasinaudoti balsavimo teise bei pačių rinkėjų savanorišką balsų pardavimą taip pat taikoma atsakomybė.

LŽ primena, kad kilus įtarimams dėl 2015 metais vykusių savivaldybių tarybų rinkimų, rezultatai buvo pripažinti negaliojančiais Šilutės, Trakų bei Širvintų rajono savivaldybėse. Čia organizuoti pakartotiniai rinkimai.