Savivaldos rinkimuose dalyvauti ketina per 14 tūkst. kandidatų
Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti ke­ti­na per 14 tūkst. kan­di­da­tų, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) va­do­vė Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė.

„Turime 14 tūkst. 372 asmenis, pateikusius pareiškinius dokumentus, iš jų 45 proc. moterų ir 55 proc. vyrai. Tarp kandidatų į merus 22 proc. yra moterys ir 78 proc. vyrai“, – per savivaldos rinkimuose dalyvaujančių partijų numerių traukimą Seime sakė L. Matjošaitytė.

Jos duomenimis, jauniausia savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvaujanti kandidatė yra šiuo metu dar nepilnametė, 18 metų jai sueis vasario 9 dieną. Vyriausias – 91 metų kandidatas, gimęs 1928 metais.

Daugiausiai sąrašų iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija, ji kandidatus kelia visose 60-yje savivaldybių. Tėvynės sąjunga– Lietuvos krikščionys demokratai sąrašus kelia 58-iose savivaldybėse, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 56-iose savivaldybėse. Daugiausiai kandidatų kelia Socialdemokratų partija – 2222, statistiką pateikė VRK vadovė.

Kandidatų į merus registruota 420, iš jų 333 kelia partijos, 76 – visuomeniniai rinkimų komitetai, 14 išsikėlė savarankiškai.

VRK vadovė pažymėjo, kad mažėjant gyventojų skaičiui mažėja renkamų savivaldybių tarybų narių skaičius.

„Bendrai žiūrint į savivaldybių tarybų trinkimuose renkamų narių skaičių, po 2007 metų jų pradėjo mažėti. 2015 metais mes turėjome 1524 tarybos narius, 2019 metais renkami tik 1502 nariai“, – sakė L. Matjošaitytė.

Partijos penktadienį išsitraukė numerius, kurie bus naudojami balsavimo biuleteniuose. Partijos iš 23 ištraukė 15 numerių , o dar aštuoni liko rezervuoti rinkimų komitetams – juos visuomeninių rinkimų komitetų atstovai trauks kiekvienoje savivaldybėje atskirai. Daugiausia rinkimų komitetų – aštuoni – registruoti Vilniuje.

1 numeriu biuletenyje bus įrašyta partija „Tvarka ir teisingumas“, 2 – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, 4 – Lietuvos socialdemokratų partija, 5 – Lietuvos žaliųjų partija, 6 – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, 7 – Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai).

8 numeriu biuletenyje bus Lietuvos socialdemokratų darbo partija, 10 – Liberalų sąjūdis, 12 – Darbo partija, 13 – Rusų aljansas, 16 – Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, 17 – Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, 18 – Lietuvos centro partija, 21 – partija „Jaunoji Lietuva“, 22 – Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga.

3, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 23 numeriai liko visuomeniniams rinkimų komitetams.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 3 dieną.