Šarūnui Marčiulioniui priminė senas nuodėmes: ir sovietinius mitingus, ir ateivius
„Vals­tie­čių“ kan­di­da­tas į Eu­ro­pos Par­la­men­tą Ša­rū­nas Mar­čiu­lio­nis su­lau­kė aš­trių pa­sta­bų so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.

Garsiam krepšininkui primenami ir jo pasisakymai Maidano revoliucijos metu, ir daug senesnės nuodėmes, kurios randamos dar sovietmečio spaudoje.

Apžvalgininkas Audrius Bačiulis priminė Šarūno Marčiuliono žodžius 2014 metais cituotus portale delfi.lt

Audriaus Bačiulio "Facebook" paskyros nuotrauka

bei jo dalyvavimą prosovietiniame mitinge, kurį aprašė „Komjaunimo tiesa“.

Audriaus Bačiulio "Facebook" paskyros nuotrauka

Žurnalistė Rita Miliūtė priminė, kad Šarūnas Marčiulionis yra dėstęs ir „rimtesnes“ tiesas, kaip antai apie tarp mūsų gyvenančius ateivius.

Ritos Miliūtės "Facebook" paskyros nuotrauka