Rinkimus galimai jauks kibernetinės atakos
Ru­si­ja šie­met ga­li su­reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, siek­da­ma pa­veik­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus, tei­gia Pre­zi­den­tū­ra.

Šią poziciją prezidentės Dalios Grybauskaitės spaudos tarnyba išplatino po Valstybės gynimo tarybos susitikimo.

„Šiais trejų rinkimų Lietuvoje metais tikėtinos agresyvesnės trečiųjų šalių, pirmiausiai – Rusijos kibernetinės atakos, siekiant paveikti rinkimų eigą ir rezultatus“, – rašoma pranešime spaudai.

Kartu Prezidentūra pabrėžia, kad Lietuva „tokioms grėsmėms yra pakankamai atspari“, o „trečiųjų šalių galimybės daryti įtaką Lietuvai yra ribotos“.

„2019-ieji ypatingi, laukia treji rinkimai, todėl agresyvesnės trečiųjų šalių kibernetinės atakos, pirmiausia iš Rusijos, yra tikėtinos labiau negu bet kada“, – po VGT posėdžio žurnalistams sakė prezidentės patarėja saugumo klausimais Živilė Šatūnienė.

Kartu ji pabrėžė, kad „trečiųjų šalių galimybės daryti įtaką Lietuvoje vis dėl to yra ribotos, tą aiškiai konstatavo žvalgybos tarnybos, tiek šiame VGT posėdyje, tiek ankstesniais raštais informuodamos visus valstybės vadovus“.

„Nėra pagrindo teigti, kad trečiosios šalys reikšmingai veikia šalies politinę sistemą. Mes stebime domėjimąsi, informacijos rinkimą, tačiau šiuo metu tarnyba, kuri atsako už nacionalinį saugumą, neturi jokio pagrindo teigti, kad reikšmingai kišamasi į politinę sistemą, kad daroma lemiama įtaka sprendimų priėmimui, kad trečiosios šalys reguliuoja vidaus procesus valstybėje“, – pažymėjo Ž. Šatūnienė.

Anot pranešimo, grėsmių lygis 2018 metais, palyginti su ankstesniais, nėra reikšmingai pakitęs.