Rinkimų maratonas artėja: ar jūsų asmens dokumentas galioja?
Ar­tė­jant rin­ki­mams į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas, Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­ba pra­šo Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­si­ti­krin­ti as­mens ta­pa­ty­bę ir pi­lie­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų ga­lio­ji­mo ter­mi­ną.

Rinkimų metu, siekiant nustatyti rinkėjo tapatybę, balsuotojų prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, todėl labai svarbu, kad piliečio turimas pasas ar asmens tapatybės kortelė būtų galiojantys, rašoma Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato pranešime spaudai.

Migracijos valdyba prašo būsimų rinkėjų žvilgtelėti į asmens dokumentuose nurodytą galiojimo terminą ir, esant poreikiui, suskubti jį pasikeisti.

Taip pat pastebi, kad asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantys dokumentai, išduodami 16-os metų amžiaus sulaukusiam žmogui, galioja dešimt metų, ilgesniam terminui – dvidešimčiai metų – išduodamos tik asmens tapatybės kortelės ir tik 75-erių metų amžiaus sulaukusiems asmenims.

Nespėjusiesiems iki rinkimų įsigyti naujo paso ar asmens tapatybės kortelės migracijos tarnyboje gali būti išduotas piliečio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis laikinasis pažymėjimas, kuris atstoja pasą ar asmens tapatybės kortelę. Laikinasis pažymėjimas išduodamas nemokamai, tačiau tik vietoj prarastojo dokumento bei pateikus prašymą naujam dokumentui įgyti ir galioja vieną mėnesį, iki bendra tvarka bus pagaminta nauja asmens tapatybės kortelė ar pasas.