Rinkimų komisijos baigia registruoti kandidatus savivaldos rinkimuose
Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jos ket­vir­ta­die­nį bai­gia re­gis­truo­ti kan­di­da­tų są­ra­šus sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se bei kan­di­da­tus į me­rus.

Penktadienį rinkimuose dalyvaujančioms partijoms bei rinkimų komitetams burtais nustatytus rinkimų numerius, kandidatų sąrašus bei kandidatus į merus savo interneto svetainėje paskelbs Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

Pareiškinius dokumentus dalyvauti rinkimuose yra pateikę per 14 tūkst. pretendentų, tačiau keli šimtai jau išbraukti dėl nuslėpto teistumo, pavėluotai pateiktų deklaracijų, kitoje savivaldybėje, nei kandidatuoja, deklaruotos gyvenamosios vietos ir t. t.

VRK ketvirtadienį dar brauks nesurinkusius įstatyme nustatyto rinkėjų parašų skaičiaus, taip pat sąrašus, kurie griūna nubyrėjus kandidatams – sąraše kandidatų negali būti mažiau negu pusė renkamų tos savivaldybės tarybos narių.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 3 dieną.