Rinkimų kampanijos „subtilumai“: varžovus prilygina žiurkėms
Kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tė į Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą Go­da Ka­ra­zi­jai­tė nu­lei­do rin­ki­mų kam­pa­ni­jos eti­kos kar­te­lę. Pa­na­šu, kad bend­ra­par­tie­čiai di­džiuo­ja­si to­kia po­li­ti­ne rek­la­ma.

Didelio populiarumo sulaukusiame vaizdo įraše, jaunoji konservatorė dėsto instrukciją, kaip miestiečiai turėtų elgtis su žiurkėmis, kurias kandidatė į savivaldybės tarybą be užuolankų prilygina dabartiniam merui.

Vaizdo įrašų socialiniame tinkle „Facebook“ dalinosi Paulius Saudargas, o Vilija Aleknaitė Abramikienė tai komentavo vienu žodžiu – „Jėga!“.

.