Rinkėjų būrys aptirpo
Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se sek­ma­die­nį ga­lės bal­suo­ti 84 tūkst. ma­žiau rin­kė­jų nei per pra­ėju­sius rin­ki­mus, pra­ne­šė Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

„Na, traukiasi Lietuva“, – per spaudos konferenciją pirmadienį sakė VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.

Šiemet galutiniame rinkėjų sąraše yra 2 mln. 458 tūkst. 13 asmenų.

Per praėjusius rinkimus 2015 metais balsavimo teisę turėjo 2 mln. 542 tūkst. 605 rinkėjai.

Taip pat šiemet bus renkama mažiau tarybų narių – prieš ketverius metus rinkti 1524 tarybų nariai, šiemet jų bus renkama – 1502.

Išankstinis balsavimas savivaldybėse prasideda trečiadienį. Tądien ir ketvirtadienį balsuoti galima nuo 8 val. iki 20 val. savivaldybių pastatuose.

Anot L. Matjošaitytės, tai puiki proga atiduoti savo balsą studentams, kurie rinkimų dieną neplanuoja būti vietose, kur yra registruoti.

„Dažnai sulaukiame studentų klausimų (...) tai jiems tai puiki galimybė atvykti į savivaldybes ir balsuoti“, – sakė L. Matjošaitytė.

Trečiadienį balsavimas taip pat prasideda ir specialiuose punktuose – kalėjimuose, globos namuose, ligoninėse ir t.t.

Balsavimas namuose prasidės penktadienį ir vyks iki šeštadienio. Namuose gali balsuoti tie rinkėjai, kurie yra neįgalūs ar ligoti. Norėdami balsuoti namuose, asmenys turėjo apie tai informuoti apylinkės rinkimų komisiją.

Savivaldybių tarybų ir tiesioginiai merų rinkimai vyks sekmadienį, kovo 3 dieną.