Rinkėjų aktyvumas džiugina
Pir­mą­ją iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se die­ną bal­suo­ti at­ėjo 34,9 tūkst. ar­ba 1,42 proc. rin­kė­jų, ket­vir­ta­die­nį skel­bia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

2015 metais savivaldos rinkimuose per pirmąją išankstinio balsavimo dieną savo valią pareiškė šiek tiek mažiau – 1,22 proc. (30,9 tūkst.) rinkėjų.

Aktyviausiai šį trečiadienį iš anksto balsavo neringiškiai – iš anksto balsus atidavė 10,6 proc. šios savivaldybės rinkėjų. Aktyvūs taip pat buvo Lazdijų (3,63 proc.), Varėnos (3,32 proc.), Širvintų (3,24 proc.) rinkėjai.

Išankstinis balsavimas tęsiasi ir ketvirtadienį.

Vietos politikai rinkimuose varžosi dėl 1502 mandatų tarybose, iš jų 60 – merų. Dėl sumažėjusio gyventojų skaičiaus šiemet renkama 22 tarybos nariais mažiau nei per praėjusius rinkimus.

Dėl savivaldybės tarybos nario mandato varžosi per 13 tūkst. politikų, į merus kandidatuoja per 400.

Rinkėjų sąraše yra 2 mln. 458 tūkst. 13 rinkėjų.