Rinkėjai buvo aktyvesni nei prieš 4 metus
Sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se per tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį iš anks­to bal­sa­vo 3,2 proc. rin­kė­jų – dau­giau nei per rin­ki­mus 2015 me­tais, ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­nys.

Prieš ketverius metus per dvi išankstinio balsavimo dienas pareikšti valią atėjo 2,68 proc. rinkėjų.

Šiemet aktyviausi buvo Neringos rinkėjai, jų balsavo daugiau nei penktadalis – 22,9 procento. 2015-aisiais iš anksto ten balsavo 5,42 procento.

Taip pat šiemet aktyvūs buvo Birštono (beveik 8,9 proc.), Varėnos rajono (7,55 proc.), Lazdijų rajono (daugiau nei 7,4 proc.), Širvintų rajono (beveik 6,9 proc.) gyventojai.

Nuo penktadienio prasideda ir iki šeštadienio vakaro vyks balsavimas namuose. Šia teise pasinaudoti gali neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai, taip pat sulaukę 70 metų ir vyresni, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę.

Rinkimų dieną sekmadienį balsavimas apylinkėse prasidės 7 ir baigsis 20 valandą.

Vietos politikai rinkimuose varžosi dėl 1502 mandatų tarybose, iš jų 60 – merų. Dėl sumažėjusio gyventojų skaičiaus šiemet renkama 22 tarybos nariais mažiau nei per praėjusius rinkimus.

Dėl savivaldybės tarybos nario mandato varžosi per 13 tūkst. politikų, į merus kandidatuoja per 400.

Rinkėjų sąraše yra 2 mln. 458 tūkst. 13 rinkėjų.