Referendumai: vienas aiškus, dėl kito – intriga
Kar­tu su pre­zi­den­to rin­ki­mais ge­gu­žę vyks du re­fe­ren­du­mai – dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus ir dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės. Ku­riems kan­di­da­tams to­kia si­tua­ci­ja nau­din­ges­nė, pa­dės mo­bi­li­zuo­ti sa­vo elek­toe­ra­tą, koks vi­suo­me­nės po­žiū­ris į re­fe­ren­du­mus, svars­tė eks­per­tai per dis­ku­si­ją.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Ainė Ramonaitė teigė, kad apie referendumą dėl Seimo narių skaičiaus kalbėta nemažai. „Jei kam nors jis naudingas, tai Sauliui Skverneliui“, – mano ji.

„Tie kurie eis į rinkimus, balsuos už Seimo narių sumažinimą, o dalis žmonių apskritai nebalsuos“, – įsitikinusi sociologė R. Ališauskienė.

Sociologė Rasa Ališauskienė, visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ direktorė patvirtino, kad apie parlamentarų skaičiaus mažinimą kalbama daug metų. „Ši idėja populiari beveik visuose visuomenės sluoksniuose. Žmonės visada sakė, kad jų per daug. Tai nėra kokios nors specifinės žmonių grupės palaikoma idėja. Tad šis referendumas nebus vieno ar kito kandidato prezidento rinkimuose kertinis akmuo, jis nėra dalinantis visuomenę. Tie kurie eis į rinkimus, balsuos už Seimo narių sumažinimą, o dalis žmonių apskritai nebalsuos“, – įsitikinusi sociologė.

A. Ramonaitės nuomone, situacija įdomesnė su referendumu dėl dvigubos pilietybės – kiek dalyvaus užsienyje gyvenančių lietuvių, nes jų neapima jokios apklausos.

Vytauto Didžiojo universiteto profesorius politologas Lauras Bielinis teigė: „Referendumas dėl dvigubos, ko gero, gali pritraukti tautiškai nusiteikusius rinkėjus, Arvydo Juozaičio. Bent teoriškai taip galėtų būti.“

Lauras Bielinis, Rasa Ališauskienė, Ainė Ramonaitė, diskusijos vedėjas Andrius Šuminas. / BNS nuotrauka

***

Diskusija „Prezidento rinkimai 2019: įžvalgos ir prognozės“, per kurią ekspertai prognozavo įvairius scenarijus, kas galėtų laimėti šių metų gegužę vyksiančius prezidento rinkimus, buvo surengta Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.