Pretendentas į sostinės merus nusitaikė į Vilniaus oro uosto terminalą
Kon­ser­va­to­rius, kan­di­da­tas į Vil­niaus me­ro pos­tą, Dai­nius Krei­vys ofi­cia­liu raš­tu krei­pė­si į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas lai­ki­nai ei­nan­tį Al­gi­man­tą De­gu­tį, pra­šy­da­mas Vil­niaus oro uos­to pa­sta­tą sku­biai iš­im­ti iš Lie­tu­vos ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­tro, ir ga­liau­siai jį – nu­griau­ti. 

Kreipimesi Seimo narys teigia, kad oro uostą traktuojant kaip architektūrinio kultūros paveldo objektą yra ribojamos pastato rekonstrukcijos galimybės, o esamas pastato išplanavimas nėra pritaikytas dabartiniams keleivių srautams aptarnauti.

D. Kreivio teigimu, senasis oro uosto pastatas nebeatitinka šiandienos poreikių. „Šiandien Vilniaus oro uosto keleivių terminalo pastatas yra estetiškai pasenęs, logistiškai nefunkcionalus ir neturi galimybių aptarnauti vis didėjančių keleivių srautų. Susisiekimo ministerijos duomenimis, dėl draudimo griauti sovietinį pastatą oro uosto rekonstrukcijos kaina išauga du kartus. Taigi šis terminalo pastatas neatitinka nei ekonominių, nei kultūrinių kriterijų“, – pranešime spaudai teigė D. Kreivys.

Dainius Kreivys.

Seimo narys oro uostą vadina Vilniaus miesto gėda. „Visiškai drąsiai galiu pasakyti, kad šiandien Vilniaus oro uostas atrodo apgailėtinai. Tai yra gėda Vilniui. Miesto svečius pasitinka sovietinis, tam nepritaikytas ir nepatogus pastatas. Kai kam oro uostas vis dar yra kultūrinio paveldo objektas. Tai yra kartotinis pastatas, kokie buvo statomi visoje Sovietų Sąjungoje, o vadinti tai paveldu – nėra jokios prasmės“, – sakė D. Kreivys.

Pasak parlamentaro, ypač didelis kolonų skaičius, kurios pripažintos vertingomis savybėmis, esminę terminalo pastato dalį padaro praktiškai nerekonstruojamą. Anot D. Kreivio, tik nugriovus senąjį pastatą ir vietoje jo pastačius naują, Vilniaus oro uostas taptų panašus į kitus analogiškų dydžių Europos oro uostus.