Politologas: Saulius Skvernelis – „paprasto žmogaus“ prezidentas
Kai ku­riems po­li­to­lo­gams ga­na skep­tiš­kai ver­ti­nant prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio ga­li­my­bes bū­ti iš­rink­tam pre­zi­den­tu, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) do­cen­tas Ber­na­ras Iva­no­vas svars­to, kad bū­tent „vals­tie­čių“ kan­di­da­tas grei­čiau­siai taps nau­juo­ju ša­lies va­do­vu. Ta­čiau tai esą lem­tų ne jo dar­bai, o vi­sai ki­to­kios prie­žas­tys.

Vilniaus universiteto profesorė Ainė Ramonaitė mano, kad nutiktų stebuklas, jei premjeras, jau gerokai įpusėjus kadencijai, būtų išrinktas ir prezidentu. „Šiek tiek nustebino S. Skvernelio ryžtingumas ir tikėjimas pergale, nes labai retai valdžioje esantys politikai sugeba būti perrinkti“, – interneto portalui lsveikata.lt sakė ji. Tačiau su tokia nuomone sutinka ne politologai.

Pradžia – pokalbis su L. Graužiniene

Pasak B. Ivanovo, kol kas tenka liūdnai konstatuoti, kad po kelių mėnesių vyksiančiuose rinkimuose prezidentu bus išrinktas S. Skvernelis. Tačiau rinkėjų palaikymo jis esą sulauks ne už kažkokius realius darbus ar nuopelnus, o todėl, kad paprastų žmonių yra vertinamas kaip savas.

„Jis yra toks pat „paprastas žmogus“, kaip ir tas paprastas, neišsilavinęs, seksistinis visuomenės atstovas, balsuotojas. Jis ieško tų, kurie būtų arčiausiai jo supratimo apie santykius, gyvenimą.“

„Jis yra toks pat „paprastas žmogus“, kaip ir tas paprastas, neišsilavinęs, seksistinis visuomenės atstovas, balsuotojas. Jis ieško tų, kurie būtų arčiausiai jo supratimo apie santykius, gyvenimą. Prisiminkime, kaip išpopuliarėjo S. Skvernelis, – po naktinio pokalbio su tuometine Seimo pirmininke Loreta Graužiniene, kurio metu, mano nuomone, jis ją tiesiog grubiai pažemino. Tačiau, pasirodo, visuomenei tas labai patiko ir suveikė kaip jo populiarumo trigeris“, – priminė politologas.

Paprasta rinkėjo pasaulėžiūra

Jeigu paklausytumėme kitų S. Skvernelio kalbų, tarkime apie krykštaujančius vaikus Prezidento rūmuose, B. Ivanovo teigimu, pastebėtumėme, kad tai tokia pati taktika. „Jis jau pradėjo suprasti save ir tai, kas yra jo populiarumo šaltinis. Kaip matome, čia jis ir bando spausti. Manau, tai jam duos apčiuopiamą naudą ir greičiausiai jis bus išrinktas“, – mano jis.

B. Ivanovas sako, kad mūsų šalies rinkėjas yra paprastas žmogus, su paprasta valstietiška pasaulėžiūra. Jis paprastai renkasi ne pagal programą, o pagal tai, kiek kandidatas panašus į jį patį. „Kažkada mūsų išeivijos sociologas Vytautas Kavolis savo knygoje apie sąmoningumo trajektorijas yra labai gerai pasakęs ir pakomentavęs, ką žmogus Lietuvoje laiko svarbiu, geru ir sektinu, – iš esmės tokį patį, kaip jis pats, „paprastą žmogų“, – pastebėjo politologas.