Po sutriuškinimo Vilniuje Gintautas Paluckas privalo trauktis?
Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Al­gis Kru­pa­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad po pra­lai­mė­ji­mo Vil­niu­je ir di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kas ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas tu­rė­tų pa­lik­ti sa­vo pos­tą. Pats ly­de­ris tei­gia iš da­lies pri­sii­man­tis at­sa­ko­my­bę dėl to­kių rin­ki­mų re­zul­ta­tų, ta­čiau apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą ne­kal­ba.

A. Krupavičiaus teigimu, triuškinamas LSDP pralaimėjimas Vilniuje yra ir „partijos lyderio asmenine tragedija“. Todėl trauktis iš posto G. Paluckas turėtų nelaukdamas balandžio pabaigoje numatytų naujų LSDP vairininko rinkimų.

„Vienareikšmiškai – jis turi atsistatydinti. Tas pasitraukimas galėtų būti čia ir dabar. Ateityje G. Paluckas gal galėtų sugrįžti į pirmininko postą, bet dabar privalo jį palikti“, – LŽ sakė politologas. Pasak A. Krupavičiaus, „užsidaryti“ dėl tokių rinkimų rezultatų turėtų ir nuo LSDP atskilusi Lietuvos socialdemokratų darbo partija.

Gintautas Paluckas: „Savo atsakomybės taip pat nesikratau, kaip kandidatas į merus, savo tikslų taip pat nepasiekiau.“

G. Paluckas pripažįsta, kad didžiuosiuose miestuose LSDP reikės iš naujo formuoti savo tapatybę ir elektoratą, tačiau kartu tiki, jog antrajame savivaldos rinkimų ture partiją lydės sėkmė. Jis mano, kad LSDP pavyko paneigti dalies oponentų įsitikinimą, jog suskilusi ši jėga prarado turėtą įtaką. G. Paluckas sakė iš dalies prisiimantis atsakomybę dėl savo nesėkmės kandidatuojant į Vilniaus merus.

„Problema kompleksinė. Esu sutikęs nemažai rinkėjų, kurie mano, jog esu Seimo narys arba tiesiai šviesiai sakė: nematome tavęs kaip mero, matome kaip premjerą ar politinės partijos lyderį. Šie rinkimai unikalūs: kandidatų ir sąrašų gausa išbarstė balsus. Savo atsakomybės taip pat nesikratau, kaip kandidatas į merus, savo tikslų taip pat nepasiekiau“, – sakė dabartinis Vilniaus vicemeras.

Ar keisis LSDP skyrių vadovai didžiuosiuose miestuose, pasak G. Palucko, spręs partija. „Manau, kad turi įvykti visiškas atsinaujinimas, visiškas restartas, nes socialdemokratams didžiuosiuose miestuose reikia surasti savo veidą, tai yra, apie ką socialdemokratai šiandien“, – sakė politikas.

Jis teigė vadovavimą partijai supranta ne kaip valdžios vertikalę, bet kaip pirmininkavimą partijai, kurioje skatinama visų skyrių iniciatyva. LSDP pirmininko rinkimai vyks balandžio 24–27 dienomis. Juose kandidatuos skyrių jau šiuo metu iškelti G. Paluckas, Algirdas Sysas ir Mindaugas Sinkevičius.

2016-aiais po pralaimėtų Seimo rinkimų prisiimti politinę atsakomybę buvo pasirengęs tuometinės dar nesuskilusios LSDP lyderis Algirdas Butkevičius. Tačiau partiečiai tuomet jį įkalbėjo pasilikti.