Pirminiai TS-LKD debatai: svarbiausi I. Šimonytės ir V. Ušacko akcentai
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą vy­ko Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tų į pre­zi­den­tus Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės ir Vy­gau­do Ušac­ko de­ba­tai. BNS pa­tei­kia po tris svar­biau­sias kiek­vie­no iš kan­di­da­tų po­zi­ci­jas:

V. Ušackas:

* Svarbu susitarti, į kurias Lietuvos proveržio sritis mes norime investuoti tiek biudžeto, tiek Europos Sąjungos lėšas.

* Būtina užtikrinti JAV karinių pajėgų buvimą Baltijos šalyse ir stiprinti santykius su šia šalimi.

* Lietuva turėtų kalbėtis ne tik su draugais, bet ir su priešais, platus draugų tinklas yra svarbus Lietuvai.

I. Šimonytė:

* Svarbu kalbėti apie platų socialinį kontraktą, kuris apimtų visas visuomenei svarbias sritis.

* Lietuva turėtų užtikrinti savo saugumą stiprinant savo gynybinius pajėgumus ir santykius su sąjungininkais.

* Lietuvai kaip mažai valstybei svaru siekti, kad pasaulis laikytųsi sutartų taisyklių.

I. Šimonytė ir V. Ušackas dalyvauja TS-LKD pirminiuose kandidato į prezidentus rinkimuose. Partijos nariai ir kiti iš anksto užsiregistravę žmonės kandidatą galės rinkti lapkričio 3–4 dienomis. Lietuvos prezidento rinkimai vyks kitų metų gegužę. Naujausios apklausos rodo, kad abiejų politikų reitingai yra panašūs, už juos šiuo metu žada balsuoti po 10 proc. rinkėjų.