Petras Auštrevičius pristatė savo komandą
Ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­tis Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Pe­tras Auš­tre­vi­čius ža­da siek­ti eu­ro­pie­tiš­kos Lie­tu­vos idė­jos įgy­ven­di­ni­mo, ini­ci­juo­ti na­cio­na­li­nius su­si­ta­ri­mus so­cia­li­nė­je, švie­ti­mo ir kul­tū­ros, ki­to­se sri­ty­se.

Adomo Mickevičiaus bibliotekoje Vilniuje savo rinkimų programą ir komandą ketvirtadienį pristatęs europarlamentaras kritikavo dabartinius valdančiuosius, sakydamas, kad tiki laisvu žmogumi, liberalia demokratija, o ne „tautą skaldančiu populizmu ir „gelbėtojais“, jų draudimais ir vaučeriais“.

„Taip pat tikiu tikra ir telkiančia, o ne „reitingine“ lyderyste. Galiausiai – tikiu pilnaverte europietiška Lietuva, o ne pigia Europos ekonomine ir politine kopija, kokia mūsų valstybė skirtingų valdžių ir aukščiausių šalies politikų buvo verčiama per pastaruosius metus“, – tikino jis.

Politikas programoje kelia penkis esminius įsipareigojimus, apimančius socialines, švietimo, mokesčių, gynybos ir saugumo, užsienio politikos sritis.

Tarp jo prioritetų – siekis stiprinti šeimą sukuriant jai palankų mokestinį modelį, jis palaiko dvigubos pilietybės galimybę.

P. Auštrevičius žada inicijuoti partijų, profesinių sąjungų, ekspertų nacionalinį susitarimą dėl atlyginimų ir pensijų didinimo, mažesnių darbo mokesčių. Tarp jo keliamų tikslų – nacionaliniai susitarimai dėl „aiškios švietimo kartelės ir adekvataus finansavimo“, dėl nacionalinės kultūros skatinimo ir sklaidos strategijos, užtikrinant jai stabilią paramą.

BNS nuotrauka

Į prezidentus kandidatuoti apsisprendęs politikas palaiko politinį susitarimą iki 2030-ųjų šalies gynybai skirti 2,5 proc. bendrojo vidaus produkto, žada siekti, kad Lietuvoje būtų įsteigta nuolatinė Jungtinių Valstijų karinė bazė, taip pat finansiškai prisidėti prie to, jog Lenkijoje dislokuota NATO ir JAV ginkluotė „dengtų ir užtikrintų Lietuvos saugumą“.

P. Auštrevičius pasisako už kariuomenės rezervo plėtimą, už trumpalaikius karinius mokymus jaunimui.

Kandidatas esmine užduotimi kelia koordinuotą užsienio ir europinę politiką, nustatant bendras prezidento, Vyriausybės ir Seimo pozicijas. Jo nuomone, Lietuva turėtų kurti politinę ES darbotvarkę dėl Rytų partnerystės, siekti, kad „Lietuva su ES pagalba uždarytų Astravo atominę elektrinę“.

„Europietiška Lietuva – toks mano tikslas ir įsipareigojimas jums ir Lietuvos ateičiai (...). Mano pašaukimas ir Lietuva šį sieki paversti tikrove“, – sakė jis.

P. Auštrevičiaus rinkimų štabui vadovaus Europos federalistų sąjungos Lietuvoje generalinė sekretorė Laura Tatarėlytė. Jo komandoje – trys Seimo nariai liberalai Viktorija Čmilytė-Nielsen, Vitalijus Gailius, Virgilijus Alekna, diplomatas Renatas Juška, ES ekspertas Klaudijus Maniokas, Vilniaus universiteto dėstytoje orientalistė Galina Miškinienė, dailininkai Algis Griškevičius, Raimondas Savickas ir kiti. Štabo komunikacijai vadovaus P. Auštrevičiaus biuro atstovė Jūratė Levickienė.