Petras Auštrevičius pareiškė remiantis Ingridos Šimonytės kandidatūrą
Iš ko­vos dėl pre­zi­den­to pos­to dėl ne­su­rink­tų par­ašų iš­kri­tęs Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius šiuo­se rin­ki­muo­se par­amą iš­sa­kė kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tei Ing­ri­dai Ši­mo­ny­tei.

„Esu visiškai ramus dėl Ingridos. Žinau jos įsitikinimus ir gebėjimą dirbti – veikti vardan Lietuvos žmonių, nesiblaškant ir rodant aiškią lyderystę. Ne tik čia, Lietuvoje, bet ir tarptautinėje politikoje“, – P. Auštrevičius cituojamas jo biuro paskelbtame pranešime.

„Esu tikras, kad išvien dirbančios dešiniosios politinės jėgos leis įgyvendinti visiems piliečiams duotą pažadą – pagaliau įtvirtinti europietiškas galimybes Lietuvoje“, – teigia P. Auštrevičius.

Tame pačiame pranešime cituojama I. Šimonytė sako siekianti telkti įvairių politinių pažiūrų žmones, kuriems svarbi vakarietiška Lietuvos kryptis.

„Todėl vertinu šį P. Auštrevičiaus parodytą pasitikėjimą, nes gerbiu jį kaip patyrusį ir nuoseklų politiką, aktyvų užsienio politikos profesionalą bei puikiai Lietuvai atstovaujantį Europos Parlamento narį“, – sako prezidento rinkimuose konservatorių iškelta Seimo narė.

Liberalų sąjūdžio vadovas Eugenijus Gentvilas BNS sakė, kad klausimas dėl paramos per prezidento rinkimus svarstytas savaitgalį vykusiame partijos valdybos posėdyje, bet nebuvo vieningos nuomonės ir nuspręsta partijos lygiu paramos nepareikšti.

„P. Auštrevičius pasakė, kad parems I. Šimonytę, aš tikrai priekaištauti negaliu, kiekvienas liberalas laisvas elgtis, kaip nori“, – sakė E. Gentvilas.

Liberalų sąjūdis kandidatu prezidento rinkimuose buvo iškėlęs P. Auštrevičiaus kandidatūrą, tačiau jis nesurinko reikalingų 20 tūkst. parašų.