Parašus gali rinkti kad ir bažnyčioje
So­cia­li­nę erd­vę aps­krie­jo vaiz­de­lis, kur ma­ty­ti, kaip vie­no­je Kau­no gy­dy­mo įstai­gų fo­jė įkur­tas sten­das, o ten ren­ka­mi par­ašai už pre­zi­den­to pos­to sie­kian­tį kan­di­da­tą Sau­lių Skver­ne­lį. Dėl to­kio akiai ne­įp­ras­to vaiz­do so­cia­li­nia­me tink­le įžie­bė dis­ku­si­ja: ar tai – etiš­ka.

Turi būti vadovo sutikimas

„Teisės aktai nenumato vietų, kur pretendentai į kandidatus Respublikos prezidento rinkimuose, jų štabų vadovai ar kiti deleguoti asmenys, įgaliotiniai, patikėtiniai galėtų rinkti parašus. Ar tai būtų mokymo, gydymo, kitos paskirties įstaigos, gatvė, vieša vieta ir panašiai“, – sako Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė.

Nebent tais atvejais, kai nebūtų gautas įstaigos administracijos, vadovų sutikimas tokius parašus rinkti konkrečioje vietoje.

„Ir jei vienam asmeniui, vienam pretendentui į kandidatus sudaroma galimybė rinkti parašus, kad ir visiems kitiems pretendentams į kandidatus būtų sudaromos tokios galimybės, kad nebūtų išskirtinai sudaromos sąlygos vienam pretendentui“, – sako Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė.

O jei kandidatas į prezidentus bei jo komanda sugalvotų parašus rinkti bažnyčioje? „Įstatymas nedraudžia“, – tarstelėjo L.Matjošaitytė.

Tuoj nebus kur rinkti

„Suprantamas kandidatų motyvas, kodėl gydymo įstaiga – patogi vieta. Ten vis tiek žmonės laukia, jų srautas nemažas ir svarbiausia – jie turi laiko. Tad visai logiška, kad buvo pasinaudota tokia galimybe“, – sako VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Ainė Ramonaitė.

Anot jos, miesto gatvėse parašai renkami, mugių metu irgi pastatomos palapinės – tokios praktikos pakankami įprastos.

„O jei būtų einama į darbovietes, tokios praktikos mažiau, nes galbūt nėra visai aišku, kieno tai erdvė ir kas ją valdo.

Net jei tai būtų prekybos centrai, visai nenustebčiau, kad apsauginiai tokios veiklos neleistų, nes čia vis tiek kaip ir privati erdvė. Ypač jei manytų, kad tai trukdo klientams, tikėtina, kad išprašytų“, – sako A.Ramonaitė.

Anot jos, problema ta, kad greitai gali nelikti vietų, kur galėtum rinkti parašus.

„Dabar, kai žmonės kuo toliau, tuo labiau laiką leidžia internete arba, galima sakyti, pusiau privačiose, pusiau viešose erdvėse, kaip prekybos centrai, mažėja vietų, kuriose galėtų vykti tokia laisva natūrali politinė veikla. Netgi kai kurie politologai ir teisininkai susirūpinę šia situacija. Jei žmonės nevaikšto aikštėse, skveruose, o tūno prekybos centruose, kur neleidžiama vykdyti jokios politinės veiklos, kyla klausimas, o kur ji gali vykti ir kur kandidatas gali skleisti savo idėjas. Su parašais irgi panaši situacija: kas iš to, kad gali kandidatuoti, bet nėra vietų, kur gali surinkti parašus. Tokiu būdu galima suvaržyti demokratiją“, – svarsto profesorė.

Rinko mugėje ir nubaudė

Tiesa, vieną pretendentą būti kandidatu Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose – Arvydą Juozaitį – Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė bausti. Už tai, kad kovo 2 ir 3 dienomis, kai Lietuvoje galiojo politinės agitacijos draudimas, per Kaziuko mugę Vilniuje ir Klaipėdoje renkant parašus už prezidento posto siekiantį Arvydą Juozaitį buvo pažeistas Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas.

„Pretendentas kandidatuoti į respublikos prezidentus A.Juozaitis parašus rinko agitacijos draudimo laikotarpiu ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas numato, kad jei tuo pačiu metu vyksta kelios agitacijos ir vienai galioja agitacijos draudimas, jis galioja ir kitai.

Kadangi šiais metais kelios kampanijos susidubliavo – ir savivaldybių tarybos ir prezidento rinkimai – dėl šios priežasties komisija mano, jog agitacijos draudimas galioja ne tik savivaldybių tarybų rinkimų kampanijai, bet ir kitoms“, – sakė L.Matjošaitytė.

Tokiai išvadai komisija pritarė vienbalsiai. Tačiau dėl sankcijų už pažeidimą nuomonės išsiskyrė. Visgi aštuoniems balsavus „už“ ir keturiems susilaikius, komisija priėmė sprendimą, kad atsakingiems asmenims už įstatymo pažeidimą turi būti taikoma administracinė atsakomybė. A.Juozaitis tokį VRK sprendimą vadino absurdu. Anot jo, rinkti parašus vieniems rinkimams tuo metu, kai vyksta kiti, esą nėra agitacija ir tai daryti nėra uždrausta jokiais įstatymais. Žurnalistams jis yra tvirtinęs, kad parašai už jį bus renkami ir tuomet, kai vyks antrasis savivaldybių rinkimų turas.

Komentaras

Pakruojo ligoninės vadovas Vygantas Sudaris:

– Aš pats, kaip įstaigos vadovas, nemanau, kad trukdyčiau (rinkti parašus –red.). Vis tiek gydymo įstaiga iš dalies vieša erdvė. Bet tik su griežta sąlyga, kad tai netrukdytų įstaigos veiklai. Jei įstaigos veiklai netrukdo, nesvarbu, tai gali būti policija, teismas, turgus, mokyklos.