Nesutapo pažiūros: broliai Komskiai tapo konkurentais savivaldos rinkimuose
Pa­na­šu, kad Vir­gi­ni­jus ir Kęs­tas Koms­kiai vie­nu ke­liu ne­bei­na. Dar prieš po­rą me­tų kar­tu pri­klau­sę „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jai sa­vi­val­dos ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­muo­se jie ke­ti­na da­ly­vau­ti su skir­tin­gais rin­ki­mų ko­mi­te­tais. Por­ta­lo LRT.lt kal­bin­ti bro­liai Koms­kiai abu tei­gė, kad to­kia si­tua­ci­ja su­sik­los­tė dėl skir­tin­gų pa­žiū­rų ir dar­bų, ku­riuos no­ri nu­veik­ti.

Kovą vyksiančiuose savivaldos rinkimuose rinkėjai biuleteniuose ras du gana panašiai skambančius pavadinimus turinčius visuomeninius rinkimų komitetus. Vienas jų yra „Pagėgių krašto vardan“, kitas – „Kartu – Pagėgių kraštui“. Su pirmuoju rinkimuose dalyvauja K. Komskis, o su antruoju – jo brolis V. Komskis.

Tapo politiniais oponentais

Buvęs Seimo narys, ėjęs ir parlamento pirmininko pavaduotojo pareigas, K. Komskis savivaldos rinkimuose dalyvauja su visuomeninių rinkimų komitetu „Pagėgių krašto vardan“. Jis komiteto keliamas į Pagėgių merus.

Paklaustas apie tai, kodėl tapo brolio konkurentu savivaldos ir merų rinkimuose, K. Komskis sakė, kad nesutapo jo ir V. Komskio idėjos. Kalbėdamas apie nesutampančias idėjas, jis vardijo regionų gaivinimą, pagalbą verslui, paslaugų decentralizavimą, sustojusį ekonominės zonos vystymąsi ir t. t.

„Aš turiu vieną komandą, jis turi kitą ir viskas“, – sakė K. Komskis.

Brolio, kaip mero, kritikuoti jis nesiryžo ir sakė, kad meras – tik vienas žmogus, o jam labai svarbi komanda. Pasak jo, pastaruoju metu merui sunku rasti bendrą kalbą su komanda.

„Stengiamės ta tema nekalbėti, kiekvienas turime savo. Galiu pasakyti, kad oponentui nuomonę pakeisti sudėtinga. Jis turi savo nuomonę, aš – turiu savo“, – LRT.lt komentavo K. Komskis.

Apie santykius su broliu kalbėti nepanoro

Šiuo metu Pagėgių savivaldybei vadovaujantis V. Komskis iš partijos „Tvarka ir teisingumas“ pasitraukė dar 2016-aisiais. O štai praėjusių metų rudenį jis buvo pateikęs prašymą įstoti į Liberalų sąjūdį, tačiau neilgai trukus prašymą atsiėmė. Pavasarį rengiamuose savivaldos ir merų rinkimuose jis dalyvaus su visuomeninių rinkimų komitetu „Kartu – Pagėgių kraštui“.

Portalo LRT.lt paklaustas, kaip nutiko, kad su broliu rinkimuose nedalyvauja ne po viena vėliava, V. Komskis buvo lakoniškas ir sakė: „Mano situacija paprasta. Kai išėjau iš partijos, mūsų nuomonės skiriasi. O šalia yra žmonės, kurių nuomonės sutampa.“

Dabartinis Pagėgių meras kalbėjo, kad skiriasi jo ir brolio darbai, nuomonės ir pažiūros. Paklaustas, ar tokia situacija nesukelia įtampos bendraujant su jaunesniuoju broliu, V. Komskis atsakė: „Jeigu galima, tos temos nelieskime. Nei malonu, nei smagu kalbėti. Sakyčiau, kad nebendrauju dabar.“