LRT atsiprašo dėl padaryto agitacinio pažeidimo
Na­cio­na­li­nis ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ja LRT sek­ma­die­nį iš­pla­ti­no at­sip­ra­šy­mą dėl pa­kar­to­ti­nai trans­liuo­tos lai­dos, ku­rio­je ro­dy­tas vie­nas iš kan­di­da­tų tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se.

„LRT, rodydama papildomą „Istorijos detektyvų“ laidą, padarė agitacinį pažeidimą ir labai dėl to atsiprašo“, – teigiama LRT pranešime.

Pasak LRT Televizijos programų departamento vadovo Aldaro Stonio, klaida įvyko tuomet, kai vengiant politinių temų ir kandidatų minėjimo eteryje sekmadienį, vykstant rinkimams, buvo nuspręsta „Dviračio žinias“ pakeisti neutralia laida „Istorijos detektyvai“.

„Buvo nuspręsta rodyti papildomą, anksčiau rodytą, „Istorijos detektyvų“ laidą. Deja, netinkamai parinkome laidą su vienu iš kandidatų, kurio rodyti eteryje šiandien jokiais būdais nebuvo leistina“, – paaiškino A. Stonys.

Klaidą LRT nurodo greitai pastebėję ir laida per 7 minutes pakeista kita.

„Prisiimame atsakomybę ir labai atsiprašome visų“, – sakė A. Stonys.

Šeštadienio naktį įsigaliojo draudimas agituoti ne tik sekmadienį vyksiančiuose savivaldos, bet ir prezidento, Europos Parlamento rinkimuose, referendumuose. Šis draudimas galios iki balsavimo pabaigos sekmadienį 20 val.

Anot VRK, agitacijos draudimas galioja ir socialiniuose tinkluose.

Rinkimų agitacija nelaikoma informacija apie vykstančius rinkimus, jų svarbą valstybės gyvenimui, atvykusių balsuoti rinkėjų skaičių, kvietimas atvykti balsuoti ar kita informacija, kuria neraginama nedalyvauti rinkimuose, balsuoti už arba prieš kandidatą ar kandidatų sąrašą.

Rinkimų ar referendumo agitacijos draudimo pažeidimas šiuo laikotarpiu asmenims užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų, komisijų nariams, stebėtojams – nuo 300 iki 1150 eurų.