Lenktynėse į Europarlamentą į lyderius išsiveržė Vytautas Radžvilas
Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti ke­ti­nan­tis ko­mi­te­tas „Vy­tau­tas Radž­vi­las: su­sig­rą­žin­ki­me vals­ty­bę“ šiuo me­tu sėk­min­giau­siai ren­ka par­ašus elek­tro­ni­niu bū­du. Pa­sku­ti­nė­je vie­to­je – Dar­bo par­ti­ja.

Beveik prieš dvi savaites pradėtas kandidatų į Europos Parlamento (EP) narius pareiškinių dokumentų įteikimas Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK). Balandžio 11-oji bus paskutinė dieną partijoms, rinkimų komitetams rinkti parašus ir lapus grąžinti VRK.

Tyliai ir vangiai

Kitaip, nei buvo su ryžtingu startu elektroninių parašų rinkimu kandidatams Lietuvos prezidento rinkimuose, norinčiųjų Lietuvai atstovauti Europarlamente palaikymo parašai pradėti ir renkami gana tyliai bei vangiai.

„O kaip čia taip, kad paleidus parašų rinkimą Prezidento rinkimams, skaitliukas sukosi kaip nutrūkęs nuo lenciūgo, o štai Europos Parlamento rinkimams, jis, atrodo, greičiau sukasi tik tokių, sakykim, ypatingesnių sąrašų atveju?“ – socialiniame tinkle „Facebook“ klausė Seimo narė Ingrida Šimonytė. Už ją, kaip prezidento rinkimų kandidatę, minimalus rėmėjų parašų skaičius 20 tūkst. buvo surinktas rekordiškai greitai tą pačią dieną ir visi – elektroniniu būdu.

Nuo pusantro tūkstančio iki pusės šimto

Šiuo metu dalyvauti EP rinkimuose užsiregistravo 9 rinkimų komitetų ir politinės kampanijos dalyviai: Darbo partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos žaliųjų partija, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, visuomeninis rinkimų komitetas „Prof. Dr. Stanislovo Tomo sąrašas“, visuomeninis rinkimų komitetas „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“, visuomeninis rinkimų komitetas „Aušros Maldeikienės traukinys“, visuomeninis rinkimų komitetas „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ ir Lietuvos socialdemokratų darbo partija.

Visiems, norintiesiems dalyvauti EP rinkimuose reikia surinkti po 10 tūkst. rėmėjų parašų.

Pirmauja kovo 8 dieną startavęs V. Radžvilo komitetas su daugiau kaip pusantro tūkstančio elektroninių parašų. Antroje vietoje – visuomeninis rinkimų komitetas „Prof. Dr. Stanislovo Tomo sąrašas“, kurio parašų rinkimo starto pradžia buvo kovo 6 dieną, šiuo metu elektroniniu būdu už jį pasirašė daugiau kaip tūkstantis rėmėjų. Trečioje vietoje su beveik tūkstančiu elektroninių parašų – Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, pradėję juos rinkti jau nuo kovo 3 dienos.

Kitaip, nei buvo su ryžtingu startu elektroninių parašų rinkimu kandidatams Lietuvos prezidento rinkimuose, norinčiųjų Lietuvai atstovauti Europarlamente palaikymo parašai pradėti ir renkami gana tyliai bei vangiai.

Paskutinėje vietoje renkant parašus elektroniniu būdu – Darbo partija, kurią kol kas parėmė kiek per 50 rinkėjų, pasirašiusių virtualiai.

Kaip pavyzdžius minėjo Vengriją ir Lenkiją

Lietuva turi griežčiau saugoti nacionalinį savitumą, nebūti pernelyg atvira Vakarų Europoje įsivyravusioms valstybės bei visuomenės organizavimo tradicijoms, teigė komiteto „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę“ nariai, vasarį pristatę programą. Jie nerimavo dėl gilesnės ES integracijos, abejojo didžiųjų ES valstybių valia ginti Lietuvą, skeptiškai žiūrėjo į pabėgėlių priėmimą.

O V. Radžvilas įsitikinęs, kad Lietuva turėtų mokytis iš ES rankų laužyti nesiduodančių Vengrijos ir Lenkijos pavyzdžių.