Konservatorių laivas pametė kursą
Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) ne­su­ge­bė­jo šiuo­se rin­ki­muo­se iš­nau­do­ti par­ti­jai pa­lan­kiai su­sik­los­čiu­sių ap­lin­ky­bių. To­dėl pa­siek­tas re­zul­ta­tas, My­ko­lo Ro­me­rio do­cen­to Vir­gio Va­len­ti­na­vi­čiaus po­žiū­riu, „y­ra drung­nas“ ir ska­ti­na už­duo­ti klau­si­mą dėl par­ti­jos bei jos vai­ri­nin­ko pa­si­rink­tų tiks­lų.

V. Valentinavičus mano, kad savivaldybių tarybų rinkimai turėtų priversti TS-LKD lyderius gerokai susimąstyti, kaip partijai gyventi toliau. „Po šešerių metų opozicijoje ir apskritai susiklosčius labai palankioms sąlygoms, kai socialdemokratai suskilę, liberalai – pakrikę kaip Grigo bitės, TS-LKD per rinkimus beveik nieko naujo nelaimėjo. Ypač apgailėtinas pasirodymas buvo didžiuosiuose miestuose“, – LŽ sakė politologas. Jo vertinimu, TS-LKD rinkimų kampanija „buvo labai prasta ir neįtikinama, faktiškai neegzistavo“. „Akivaizdu, kad pagrindinė pastarojo meto konservatorių problema – aiškios krypties nebuvimas. Jei Vytauto Landsbergio, Andriaus Kubiliaus laikais visi aiškiai žinojo, kas yra TS-LKD. Patiko kam ar nepatiko, partija turėjo savo vertybes ir labai aiškią kryptį. Deja, dabar sunku apibūdinti, kur partija eina, kokie jos pagrindiniai tikslai. Labai apmaudu, kad kažkuriuo metu iškeltas šūkis – mes eisime į žmones, būsime žmonių partija – labai greitai buvo pamirštas“, – pastebėjo V. Valentinavičius. Todėl klausimas, kur „plaukia TS-LKD laivas ir ko siekia jo kapitonas“, pasak politologo, lieka neatsakytas.

Vyriausiosios rinkimų komisijos naujausiais duomenimis, TS-LKD savivaldybių tarybų rinkimuose laimėjo 264 mandatus, juos parėmė 16, 02 proc. rinkėjų.