Konservatoriai patvirtino dar dešimt kandidatų į merus
Opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga– Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) šeš­ta­die­nį ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­ti­no dar de­šimt kan­di­da­tų į me­rų pos­tus, taip pat bend­rą­ją prog­ra­mą 2019 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mams. 

Akmenės mero posto sieks Jadvyga Dunauskaitė, Joniškio – Vilija Bartašienė, Kauno rajono – Justinas Urbanavičius, Kėdainių – Ignas Jankauskas, Neringos – Laurynas Vainutis, Panevėžio rajono – Algirdas Budrys, Prienų – Vytautas Jonelis, Širvintų – Virginijus Sarpauskas, Vilkaviškio – Saulenas Aželskas, Visagino – Juozas Stanėnas.

TS-LKD tarybos patvirtintoje rinkimų programoje „Mes jūsų pusėje“ akcentuojama, kad partija yra ir visada bus „laisvę branginančių, neabejingų žmonių pusėje“, sieks užtikrinti, kad kiekvienam žmogui būtų garantuotas bent jau minimalus gerovės standartas ir lygios starto galimybės, būtinos oriam gyvenimui.

Pabrėžiama, kad bus siekiama kiekvienam šalies gyventojui užtikrinti kokybišką vidurinį išsilavinimą, kokybiškas sveikatos paslaugas ir psichologinę pagalbą, paramą kiekvienai vaikus auginančiai šeimai, palankią aplinką neįgaliesiems, galimybę kiekvienam įsitraukti į miesto ar rajono valdymą.

Anksčiau jau skelbta, kad konservatoriai kandidatu į Vilniaus merus kels parlamentarą, buvusį ūkio ministrą Dainių Kreivį, į Panevėžio mero posto kandidatuos Indiana Grigienė, o konservatorė Seimo narė Agnė Bilotaitė sieks Klaipėdos mero pareigų.

Savivaldybių tarybų ir tiesioginiai merų rinkimai vyks kitų metų kovą.