Kauno liberalai reitingavo savo rinkiminį sąrašą
Kau­no li­be­ra­lai vi­suo­ti­nio na­rių su­si­rin­ki­mo me­tu rei­tin­ga­vo kan­di­da­tų į Kau­no mies­to ta­ry­bą są­ra­šą, pa­tvir­ti­no rin­ki­mų prog­ra­mą, pa­sky­rė du nau­jus sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jus.

Po reitingavimo Kauno liberalų kandidatų sąrašo viršūnėje atsidūrė Kauno m. savivaldybės tarybos narys Domas Sirgedas, antrojoje vietoje – socialinių mokslų daktarė, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Putrienė, trečiojoje – verslininkas Vytas Snarskis. Rinkimų sąrašo penketuką užbaigia buvęs Kauno miesto meras, dabartinis tarybos narys ir liberalų frakcijos seniūnas Rimantas Mikaitis ir liberalė Edita Drazdauskienė. Į sąrašo dešimtuką pateko ir neseniai prie liberalų bendruomenės prisijungęs Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centro vadovas dr. Aurelijus Zykas, rašoma pranešime spaudai.

Kauno liberalus į savivaldos rinkimus ves sąrašo lyderis – vicemeras Simonas Kairys, kuris tuo pačiu yra ir liberalų kandidatas į merus.

„Aš labai džiaugiuosi, kad Kauno liberalai išliko vieningi, nesusvyravo ir pateiks visuomenei tokį kandidatų sąrašą, kuriame sąžiningi, veiklūs, jau patyrę ir savo miestą mylintys žmonės. Jaučiame Kauno visuomenės palaikymą, tai veda mus į priekį ir labai motyvuoja. Ypač malonu, kad nors ir nebūdami rinkimų sąraše, prie kampanijos pažadėjo prisijungti ir kiti žinomi veiklūs kauniečiai. Kaip visada, į rinkimus einame ypatingą dėmesį skirdami savo rinkiminei programai, jos kokybei, tokiu būdu mums nuo pirmos dienos nekils klausimų, kokiomis kryptimis dirbti Kauno gerovei“, – sakė Kauno liberalų primininkas Simonas Kairys.

Pasak S. Kairio, Kaune būtina sukurti tokią aplinką, kad jaustųsi ne ką tik pasibaigusį sovietmečio pilkuma, bet šiuolaikiško miesto alsavimas. Visame kame, nuo parkų, viešųjų erdvių, mokslo aplinkos iki šaligatvių, pėsčiųjų takų ir savivaldybės teikiamų paslaugų.

„Privalome su dar didesne energija išlaikyti esamą kryptį ir įtvirtinti pastaruosius trejus metus Kaune įvykusius esminius pokyčius. Kaune slypi didžiulis kultūrinis užtaisas, akademinis potencialas bei didelės galimybės tapti ekonominio augimo centru“, – pristatydamas rinkiminę programą pabrėžė S. Kairys.

Kauno liberalų savivaldos rinkimų programoje pagrindinis dėmesys tenka, švietimui, kultūrai, verslumo skatinimui ir inovacijoms, taip pat subalansuotai miesto plėtrai.

Visuotinio susirinkimo metu patvirtintas kandidatų sąrašas nėra baigtinis, skyriaus pirmininkas gali koreguoti sąrašą paskirdamas papildomus reitingo balus.

Gruodžio mėnesį Kauno visuomenei bus pristatytas Liberalų manifestas, skirtas visiems liberalios dvasios ir laisvos minties žmonėms. Tuo liberalai siekia pabrėžti idėjų, vertybių svarbą Lietuvos politikoje.

Kauno liberalų kandidatų į Kauno miesto tarybą penkioliktuką sudaro:

Domas Sirgedas

Nijolė Putrienė

Vytas Snarskis

Rimantas Mikaitis

Edita Drazdauskienė

Sigitas Šliažas

Ramūnas Gatautis

Aistis Vaitiekaitis

Aurelijus Zykas

Ona Balžekienė

Raimundas Miladauskas

Justinas Krėpšta

Brigita Bingelytė

Kęstutis Narušas

Adelė Majauskienė

Marius Gurskas

Kauno liberalų komunikacijos koordinatorius