Išankstinio balsavimo biuleteniai pasieks tarptautinėse operacijose tarnaujančius karius
Ar­tė­jant bal­sa­vi­mui sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gy­ny­bos šta­bas iš­siun­tė bal­sa­vi­mo vo­kus tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se tar­nau­jan­tiems Lie­tu­vos ka­riams, ku­rie vie­ni pir­mų­jų pa­si­nau­dos tei­se at­lik­ti pi­lie­ti­nę par­ei­gą.

Bendradarbiaudamas su Vyriausiąja rinkimų komisija, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas organizuoja balsavimo biuletenių siuntimą paštu į tarptautinių operacijų rajonus, kur šiuo metu apie 140 karių, tarnaujančių 11 tarptautinių operacijų trijuose žemynuose, balsuos išankstiniuose savivaldybių tarybų rinkimuose, rašoma pranešime spaudai.

Tokia pati procedūra bus taikoma ir artėjantiems Lietuvos Respublikos Prezidento bei Europos Parlamento rinkimams. Įstatymas numato, kad rinkėjai, atliekantys tikrąją karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirbantys pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje, turi teisę balsuoti užsienyje esančiuose kariniuose vienetuose.

Šiuo metu Lietuva yra dislokavusi apie 140 karių trijuose žemynuose: Europoje – Ukrainoje; Azijoje – Afganistane, Irake, Turkijoje; Afrikoje – Malyje ir Centrinės Afrikos Respublikoje.