Išankstiniai rinkimai: kada neiti balsuoti
Šian­dien Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­muo­se. Bal­suo­ti ga­li­ma vi­suo­se ša­lies sa­vi­val­dy­bių pa­sta­tuo­se nuo 8  val. ry­to iki 20 val. va­ka­ro. LŽ ren­gė tie­sio­gi­nę trans­lia­ci­ją iš iš­anks­ti­nių rin­ki­mų Vil­niaus mies­te apie 10 val. ry­to. Di­de­lių ei­lių ne­pas­te­bė­ta, rin­kė­jų ak­ty­vu­mas iš ry­to bu­vo ga­na ma­žas.

LŽ kalbinta rinkimų komisijos Vilniaus apygardoje pirmininkė Eugenija Ibianskienė patikino, kad iš pat ryto būta nedidelių eilių, tačiau didžiausio rinkėjų antplūdžio tikisi pietų metu, nuo 12 val., bei po darbo, nuo 18 val.

„Atvykęs rinkėjas turi su savimi turėti asmens dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu. Priėjusiam prie darbuotojų jam bus atspausdintas rinkimų lakštas. Su juo kreiptis į rinkimų darbuotojus, kurie išduos rinkimų biuletenį. Balsavęs asmuo biuletenį įdeda į mažą voką, šį – į didelį voką, kurį privalu užklijuoti,“ – balsavimo eigą komentavo E. Ibianskienė.

Iš ryto rinkimų pažeidimų komisija neužfiksavo. E. Ibianskienės teigimu, stebėseną vykdyti šiemet gerokai paprasčiau dėl atvirų balsavimo kabinų. Anksčiau piliečiai balsavimo metu galėjo nematomi fotografuoti balsavimo biuletenius su pažymėtais kandidatais, pačius biuletenius plėšydavo, kitaip gadindavo. Šiemet tokių pažeidimų tikimasi išvengti.

Vilniaus miesto savivaldybės pastate išankstiniai rinkimai vyksta per du aukštus. Pirmame aukšte balsuoja kitose šalies savivaldybėse registruoti rinkėjai. Antrame aukšte – vilniečiai.

Iš ryto savo balsą išankstiniuose savivaldos rinkimuose jau atidavė buvęs Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas. Po jo balsuoti atvyko dabartinis Vilniaus meras Remigijus Šimašius, kandidatuojantis antrajai kadencijai. Galiausiai atvyko ir pati šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė. Prezidentė tikino dalyvauti išankstiniuose savivaldos rinkimuose nusprendusi todėl, kad savaitgalį nebus Lietuvoje – išvyksta vizito į Slovakiją ir Austriją.

Išankstiniai savivaldos rinkimai vyks dvi dienas iš eilės – šiandien ir rytoj. Savivaldybių tarybų rinkimai ir tiesioginiai merų rinkimai vyks kovo 3 dieną, sekmadienį.