Internautų versijos: ką atskleidžia Sauliaus Skvernelio frazė apie šeimą ir vaikus?
Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės va­do­vo Sau­liaus Skver­ne­lio, kan­di­da­tuo­jan­čio pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, pa­sa­ky­tos fra­zės, kad ša­liai rei­kia va­do­vo, ku­ris su­pran­ta, ką reiš­kia tu­rė­ti šei­mą ir vai­kus, jog „a­tė­jo lai­kas šal­tuo­se vals­ty­bės va­do­vo rū­muo­se gir­dė­ti krykš­tau­jan­čių vai­kų juo­ką, jaus­ti šei­mos ši­lu­mą“, su­lau­kė reak­ci­jos so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Pa­si­py­lė ir kri­ti­ka, ir iro­ni­ja, ir pa­lai­ky­mas.

Savaitgalį premjeras Saulius Skvernelis LVŽS suvažiavime, per kurį buvo nuspręsta remti jo kandidatūrą prezidento rinkimuose pasakė kalbą, o vėliau ją paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“. Be kita ko, jis teigė: „Lietuvai reikia drąsaus, ryžtingo, atsakingo, turinčio patirtį valstybės valdyme, žmonių ir valstybės interesus ginančio prezidento. Šalies vadovo, kuris mato ir girdi visus Lietuvos žmones. Pirmiausia tuos, kuriems labiausiai reikia valstybės rūpesčio ir paramos, kurie yra labiausiai pažeidžiami. Prezidento, kuris supranta, kas yra šeima, su kokiais iššūkiais susiduria vaikus auginantys ir jais besirūpinantys žmonės.

Atėjo laikas šaltuose valstybės vadovo rūmuose girdėti krykštaujančių vaikų juoką, jausti šeimos šilumą. Tik mylintis ir mylimas žmogus gali būti atsakingas ir rūpintis kitais. Tik toks žmogus gali suprasti tokių pačių šeimų lūkesčius ir problemas, suteikti žmonėms viltį...“

„Prezidentūra – ne vaikų darželis“

Indrė Makaraitytė socialiniame tinkle „Facebook“ atkreipė dėmesį į šią frazę iš vyriausybės vadovo kalbos: „Be to, Lietuvai reikia prezidento, kuris supranta, ką reiškia turėti šeimą ir vaikų.“ Žurnalistė pakomentavo: „Kiek reikia cinizmo, akmeninės širdies ir neišmatuojamos garbėtroškos, kad šitaip motyvuotum savo sprendimą dalyvauti politinėje dėlionėje, vadinamoje Prezidento rinkimais.“

Psichiatras Dainius Pūras irgi reagavo ir parašė: „Dalyvausiu rinkimuose, kad užstočiau prasčiausiai gyvenančius. Be to, Lietuvai reikia prezidento, kuris supranta, ką reiškia turėti šeimą ir vaikų“ – kalbėjo šiandien LVŽS suvažiavime Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Jei tokiais būdais planuojama sėkmingai sutelkti elektoratą, ir dar kai tai girdime iš Vyriausybės vadovo, tai tokio sutelkinėjimo kaina Lietuvai gali būti perdaug brangi.“

Andrius Baranauskas: Replika apie šeimą ir vaikus rodo, kad S. Skvernelis būtent I. Šimonytę laiko pagrindiniu oponentu, todėl reikia tik džiaugtis papildomu dėmesiu.“

Humoro laidų kūrėjas Haroldas Mackevičius taip pat neliko abejingas į prezidento postą kandidatuojančio premjero frazei ir teigė, vaikų krykštavimas yra paskutinis dalykas, ko jis pasigenda „valstybės rūme“.

„Kažkodėl pirma mintis – įsivaizduoju krykštaujančią Paksaitę ryškiai geltonais ar elektrik rūbais lakstančią su nuskeltu kokoso riešutu palei Saukos paveikslą. Ir krykštauja, krykštauja, bando sušilti šaltam rūme, – socialiniame tinkle parašė humoristas. – Prisiminkim gerbiamą Brazauską, nesitempdavo jis vaikų pakrykštaut į prezidentūrą. Gabrielius irgi tyliai sėdėdavo AT po senelio stalu, kaladėlėm žaidė ir, suprasdamas momento svarbą, anei krykšt. Čia dar atviras klausimas, ar gražiai krykščia tie Skvernelio vaikai, ar rankos ne saldainiuotos, bo nutapšnos kampus moment.“

Humoristas Paulius Ambrazevičius ironizavo: „Skverneliui taip svarbu šeima, kad net antrą sukūrė!“

Jis klausė: „Kas nors pasakė Premjerui arba jo kalbų rašytojams, kad Prezidentas negyvena Prezidentūroje, o ten tik dirba? Nes aš nesu tikras, kad Prezidentūroje reikia krykštaujančių vaikų juoko, nes čia gi rimta valstybinė institucija, o ne vaikų darželis. Seime vaikų netrūksta? Vyriausybėje?“

Politinė bei visuomenės veikėja Marija Aušrinė Pavilionienė Lietuvos premjerą palygino su JAV prezidentu: „Skvernelis būtų lietuviškas Trumpas. Gėda Lietuvai prieš pasaulį.“

„Rūpestinga dukra“

Reagavo ir Seimo narė, kandidatė prezidento rinkimuose Ingrida Šimonytė.

„Na čia juk aišku, kam adpersonaem taikyta. Tik nelabai aišku, kam pakeliui dar didžiulį būrį žmonių įžeidinėti“, – parašė ji socialiniame tinkle „Facebook“. – Gražu, kad ponas žino, ką reiškia vaikų turėti. Bet neįsivaizduoju, ar jam pažinu, ką reiškia dešimtmetį slaugyti kasdien vis mažiau įgalų žmogų, trisdešimt metų sergantį nepagydoma autoimunine liga? Kai tave pagimdęs žmogus tampa šimtą kartų labiau nuo tavęs priklausomas, negu tavo vaikas, tik niekada neužaugs ir neatneš tau mokyklos baigimo diplomo su visais dešimtukais?“

I. Šimonytė svarstė, kad S. Skverneliui galbūt tai – ne šeima, o kažkokia žemesnė gyvybės forma.

„Gal man likimas ir pagailėjo malonės sužinoti, ką reiškia turėti savo vaikų. Bet nepagailėjo supratimo, kas yra gyvenime svarbiausia. Ir vis tiek linkiu, kad ponui mano patirties likimas pagailėtų. Nebūtina viską pasaulyje ant savo kupros pažinti, kad būtum tiesiog padorus žmogus. Skirtingomis patirtimis turtingi žmonės jomis besidalindami paprastai praturtėja dar labiau. Bet gal ne visiems duota“, – teigė I. Šimonytė.

O štai Andriaus Baranausko, „Tele2“ korporacinės komunikacijos direktoriaus, nuomone, replika apie šeimą ir vaikus rodo, kad S. Skvernelis būtent I. Šimonytę laiko pagrindiniu oponentu, todėl reikia tik džiaugtis papildomu dėmesiu.

„S. Skvernelis gali bandyti būti Šeimos Galvos simboliu – ir taip, Lietuvoje su tradicinėmis vertybėmis tai svarbu. Bet I. Šimonytė gali tapti Mylinčios Dukros įsikūnijimu. Ir tai irgi svarbu – toje senstančioje, kaimeliuose užsidariusioje Lietuvoje, kur į bažnyčias ir prie balsadėžių tesusirenka skarelėmis pasirišusios močiutės. Kurios serga, kurioms baisu dėl to, kad nebus kas jas karšina ir prižiūri, kurių vaikai toli – kas mieste, kas anglijose, kas dar kur, – teigė jis socialiniame tinkle. – Ir štai joms rūpestinga, paguodžianti, nepamirštanti dukra yra labai reikalinga.“

Prilygino moterų praktikai manipuliuoti

Žurnalistas Audrius Bačiulis komentarą socialinio tinklo įrašą pavadino „Apie Skvernelį, Ingridą ir šeimą.“

„Prezidento rinkimuose vyksta politinė kova tarp asmenybių, kurioje asmenybių asmeninio gyvenimo ypatumai yra sudėtinė kovos dalis, – parašė jis. – Savaime suprantama, kad kiekvienas kandidatas pabrėžia savo privalumus, tad Ingridos gerbėjams piktintis, kad Skvernelis meta šeimos vyro kortą, yra tiesiog kvaila. Ir neatsargu, nes ans galėtų ir stipriau užvažiuoti. Ir liktų rinkėjų suprastas. Ir nėra tame nieko nepadoraus.“

A. Bačiulio teigimu, į klausimą, kodėl, „atsako Rasa Baločkaitė (VDU sociologijos docentė – LŽ). Ir Ingridos gerbėjams teks gerokai padirbėti, jei nori Rasą perkalbėti.“

Žurnalistas paskelbė R. Baločkaitės įrašą:

„Be to, Lietuvai reikia prezidento, kuris supranta, ką reiškia turėti šeimą ir vaikų“. Saulius Skvernelis, premjeras.

Frazė, kaip suprantu, spėjo papiktinti Lietuvą, o be reikalo.

Ar asmeninis žmogaus gyvenimas, profesinėje srityje, gali būti tiesiog suspenduojamas, paimamas į skliaustus?

Savo profesinės karjeros istorijoje mačiau, kad moterims yra normali kasdieninė praktika manipuliuoti savo „žmonyste“ ir „motinyste“ ir naudoti jas kaip kozirį.

Kažką nuolat reikia anksčiau išleisti, anksčiau paleisti, kažką reikia suprasti, nes ji augina vaikus, ji tokia šauni, ji suderina šeimą, motinystę ir karjerą, ir po stažuotes važinėja, ir vaikus augina, ir niekas nepadeda (translate – kol ji važinėja po stažuotes, vyras išlaiko šeimą, seneliai augina anūkus).

Kažkas kiekviena proga prikaišioja „Aš tai jauna gimdžiau“ (mieloji, o prieš tai, kai jauna gimdei, tai turbūt jauna ir dulkinaisi?)

Kažkas gali man rėžti į akis: „Tau tai kas, tau bepigu, aš tai tris vaikus turiu“ (taip, aš daug ko neturiu – ir tėvų etablishmento atstovų, ir uošvių profesorių, ir vyro verslininko, ir namo užmiestyje, ir namų tvarkytojos neturiu, ir užnugario LMT, ir, be abejo, trijų vaikų taip pat neturiu – todėl man „bepigu“).

Niekam per N metų tai nekliuvo, niekas „nesuprato“, kuo aš čia nepatenkinta, kas čia man negerai.

Todėl sakau – Go Svernelis Go – jei bobšėm galima savo „šeima“ mosikuot kaip koziriu ant kiekvieno kampo, tai galima ir tau.

Gal net balsuosiu už tave.“

„Rūpestinga dukra“

Į S. Skvernelio žodžius reagavo ir Seimo narė, kandidatė prezidento rinkimuose Ingrida Šimonytė.

„Na čia juk aišku, kam adpersonaem taikyta. Tik nelabai aišku, kam pakeliui dar didžiulį būrį žmonių įžeidinėti“, – parašė ji socialiniame tinkle „Facebook“. – Gražu, kad ponas žino, ką reiškia vaikų turėti. Bet neįsivaizduoju, ar jam pažinu, ką reiškia dešimtmetį slaugyti kasdien vis mažiau įgalų žmogų, trisdešimt metų sergantį nepagydoma autoimunine liga? Kai tave pagimdęs žmogus tampa šimtą kartų labiau nuo tavęs priklausomas, negu tavo vaikas, tik niekada neužaugs ir neatneš tau mokyklos baigimo diplomo su visais dešimtukais?“

I. Šimonytė svarstė, kad S. Skverneliui galbūt tai – ne šeima, o kažkokia žemesnė gyvybės forma.

„Gal man likimas ir pagailėjo malonės sužinoti, ką reiškia turėti savo vaikų. Bet nepagailėjo supratimo, kas yra gyvenime svarbiausia. Ir vis tiek linkiu, kad ponui mano patirties likimas pagailėtų. Nebūtina viską pasaulyje ant savo kupros pažinti, kad būtum tiesiog padorus žmogus. Skirtingomis patirtimis turtingi žmonės jomis besidalindami paprastai praturtėja dar labiau. Bet gal ne visiems duota“, – teigė I. Šimonytė.

O štai Andriaus Baranausko, „Tele2“ korporacinės komunikacijos direktoriaus, nuomone, replika apie šeimą ir vaikus rodo, kad S. Skvernelis būtent I. Šimonytę laiko pagrindiniu oponentu, todėl reikia tik džiaugtis papildomu dėmesiu.

„S. Skvernelis gali bandyti būti Šeimos Galvos simboliu – ir taip, Lietuvoje su tradicinėmis vertybėmis tai svarbu. Bet I. Šimonytė gali tapti Mylinčios Dukros įsikūnijimu. Ir tai irgi svarbu – toje senstančioje, kaimeliuose užsidariusioje Lietuvoje, kur į bažnyčias ir prie balsadėžių tesusirenka skarelėmis pasirišusios močiutės. Kurios serga, kurioms baisu dėl to, kad nebus kas jas karšina ir prižiūri, kurių vaikai toli – kas mieste, kas anglijose, kas dar kur, – teigė jis socialiniame tinkle. – Ir štai joms rūpestinga, paguodžianti, nepamirštanti dukra yra labai reikalinga.“