Ingridos Šimonytės pavyzdys: laimėjai „Facebooke“, laimėsi ir realybėje?
Ko­kia so­cia­li­nių tink­lų įta­ka pir­mi­niams kan­di­da­to į pre­zi­den­tus rin­ki­mams, ku­riuos sa­vait­ga­lį su­ren­gė kon­ser­va­to­riai? Ko­dėl so­cia­li­nė­je me­di­jo­je do­mi­na­vo Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, o Vy­gau­das Ušac­kas – ne?

Savaitgalį Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) surengė pirminius kandidato į prezidentus rinkimus. Varžėsi su kandidatai – buvęs diplomatas Vygaudas Ušackas ir parlamentarė, buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė.

Dideliu atotrūkiu rinkimus laimėjo Ingrida Šimonytė, už ją balsavo 79 proc. konservatorių ir besiregistravusių nepartinių rėmėjų, už Vygaudą Ušacką – 21 proc. Lietuvos sostinėje skirtumas dar didesnis – Vilniuje balsai pasiskirstė 90 proc. prieš 10 proc.

Vertinant komunikaciją, tarp Ingridos Šimonytės ir Vygaudo Ušacko buvo labai stiprus atotrūkis ir socialinėje erdvėje, ir kalbėjimo tonuose debatuose ir taip toliau.

Kai Ingrida Šimonytė dar nebuvo apsisprendusi

Parlamentarė išsiskyrė ir dideliu palaikymu socialiniuose tinkluose. Rugsėjo mėnesio viduryje, dar tada, kai Ingrida Šimonytė tik svarstė, ar kandidatuoti 2018 metų Lietuvos prezidento rinkimuose, „Facebook“ buvo sukurtas puslapis „I. Š. judinkim“, pagal kurio trumpinį nesunku suprasti, kad jis skirtas Ingridai Šimonytei. Ten rašoma: „Metas nuspalvinti pilką politinę padangę ir palaikyti Ingridą Šimonytę. Padėkime jai apsispręsti dalyvauti prezidento rinkimuose ir juos laimėti...“

Socialiniame tinkle buvo paskelbtas ir įvykis „Renkam 10.000 dalyvių Ingridai Šimonytei palaikyti!“, kurio data – kitų metų gegužės 12-oji, tai yra diena, kai vyks šalies vadovo rinkimai. Įvykio kūrėjai lapkričio 2 dieną paskelbė, kad per pusantro mėnesio surinko 11 200 dalyvių visoje Lietuvoje, pasiekė 390 000 žmonių ir sulaukė daugiau kaip 5500 reakcijų.

Nuotraukų per rinkimus ir žymų su Ingrida Šimonyte banga

Artėjant rinkimų savaitgaliui, socialiniuose tinkluose atsirasdavo vis daugiau įrašų, kviečiančių balsuoti už Seimo narę ir buvusią finansų ministrę.

O savaitgalį „Facebook“ užplūdo nuotraukos, kuriuose socialinio tinklo naudotojai buvo nusifotografavę prie rinkiminių plakatų ar balsadėžių ir pažymėję Ingridą Šimonytę. Kaip sakė viena pašnekovė, nuėjusi konservatorių kandidato į prezidento rinkimus sostinėje, prie balsadėžės nebuvo lengva prieiti, nes aplink ją spietėsi asmenukes darę žmonės. Nuotraukos su Ingridos Šimonytės žymomis buvo dedamos ir pirmadienį, kai jau buvo aiškūs rinkimų rezultatai.

LŽ pažiūrėjus šios kandidatės „Facebook“ paskyrą, atsivėrė vaizdas su didžiuliu srautu palaikančiųjų – fotografijų, įrašų, žymų... Paaiškėjus, kad laimi Ingrida Šimonytė, socialiniame tinkle ji padėkojo ir vien prie vieno žodžio – „Ačiū“ – sulaukė daugiau kaip keturių tūkstančių gerbėjų teigiamų reakcijų.

Vygaudas Ušackas – be balsuotojų nuotraukų ir „tagų“

Kito konservatorių kandidato pirminiuose rinkimuose Vygaudo Ušacko paskyroje – tik keli su šiais rinkimais susiję įrašai, kuriuos padarė pats buvęs diplomatas. Viename – nuotrauka su juo ir sutuoktine, einančius balsuoti, bei prierašu: „Už laiminčią Lietuvą!“. Kitame Vygaudas Ušackas, kai pasidarė akivaizdu, kad balsavusiųjų už Ingridą Šimonytę persvara nenuginčijama, padėkojo rėmusiems žmonėms ir parašė: „Padėsiu Ingridai tiek, kiek mano pagalba bus svarbi ir reikalinga.“ Įrašas sulaukė daugiau kaip pusę tūkstančio reakcijų.

Vis dėlto arba nebuvo socialinio tinklo naudotojų, kurie fotografuotųsi ir žymėtų šį kandidatą pirminiuose konservatorių rinkimuose į prezidentus, arba tokios žymos, vadinamos „tagais“, buvo nuimtos. Tiesa, buvo kelių politikų palaikymas ar atviravimas, kad balsavo už Vygaudą Ušacką.

Stiprus atotrūkis jau socialiniuose tinkluose

Viešųjų ryšių specialistas Arijus Katauskas dėl socialinių tinklų įtakos rinkimams LŽ teigė: „Nors mėgstama sakyti, kad jie yra atskiras burbulas, tiesiogiai turi mažai įtakos, turbūt tai būtų neteisinga sakyti, kalbant apie konservatorių partiją. Pastaruoju metu ši partija ypač aktyvi socialinėje medijoje, palaikytojai taipogi stipriai čia susikoncentravę.“ Jis pažymėjo, kad socialinis tinklas vis labiau įsitvirtina šalia kitų, tradicinių komunikacijos kanalų, kaip vienas iš patikimų būdų bendrauti tam tikriems politikams.

Klausiamas, kiek įtakos pirminiams TS-LKD kandidato į prezidentus rinkimams turėjo socialiniai tinklai, mat susidarė įspūdis, kad ten dominavo Ingrida Šimonytė ir jos rėmėjai, Arijus Katauskas sakė: „Reikia pripažinti, kad socialinėje erdvėje Vydaugui Ušackui nepavyko suburti tiek palaikytojų, kiek gavo Ingrida Šimonytė. Dar už ją labai aktyviai agitavo žinomi žmonės. Tikrai socialinėje medijoje Ingrida Šimonytė dominavo. Dalį to, galima sakyti, ji sukūrė pat dar prieš apsispręsdama kandidatuoti šiuose rinkimuose. Socialinėje erdvėje jau keletą metų ji buvo pakankamai aktyvi kaip politikė. Jai pavyko aplink save suburti daug patikimų palaikytojų. O Vygaudas Ušackas praleido progą socialinėje medijoje būti aktyvesnis. Galbūt, dėl savo užimamų pareigų iki tol, kol buvo Europos Sąjungos ambasadorius Rusijoje, kol apsisprendė eiti į rinkimus, jis ten buvo mažai matomas. Jo socialinė erdvė buvo daugiau skirta asmeniniam naudojimui arba tai buvo su Lietuvos aktualijomis nesusiję dalykai.“

Viešųjų ryšių specialistas teigė, kad socialiniuose tinkluose laimėjo Ingrida Šimonytė. Vis dėlto vienareikšmiškai daryti išvadą, kad jie sugeneravo didelį nepartinių rinkėjų aktyvumą, taip pat pergalę rinkimuose, Arijus Katauskas negalėtų, nes tai būtų sudėtinga, nematant skaičių, sakykime, dalyvavusiųjų amžiaus grupių ir kitų duomenų.

„Tačiau tai, kad per šiuos rinkimus socialinė medija buvo naudojama kaip, ko gero, vienas iš masiškiausių kanalų ir vienas iš aktyviausiai naudojamų kanalų, to neigti negalima, – sakė jis. – Man teko stebėti, kaip tai vėliau persidavė ir į tradicinę žiniasklaidą, kurią buvo galima pasiekti kur kas didesnę auditoriją.“

Pasak Arijaus Katausko, tai, kad aktyvumas socialinėje medijoje gal nelemia, bet konvertuojasi į kitas, tai turėjo įtakos rinkimams. „Vertinant komunikaciją, tarp Ingridos Šimonytės ir Vygaudo Ušacko buvo labai stiprus atotrūkis socialinėje erdvėje, ir skyrėsi kalbėjimo tonas per debatus“, – teigė jis.

Dėl socialinių tinklų skundų nebuvo

Konservatorių centrinės rinkimų komisijos pirmininkas Seimo narys Arvydas Anušauskas per spaudos konferenciją apie socialinius tinklus ir agitaciją sakė: „Buvo žmonių, nepriklausančių partijai, kurie norėjo paskelbti savo nuomonę socialiniuose tinkluose, dėl to skundų nesulaukėme.“

Nepartinių žmonių, kurie registravosi ir norėjo dalyvauti konservatorių kandidatų į prezidentus rinkimuose, buvo beveik 70 proc. Partijos narių aktyvumas – 55 proc.