Ikiteisminiame tyrime apklaustas rinkimų komisijos narys
Anks­čiau pra­dė­ta­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl ga­li­mo rin­ki­mų do­ku­men­tų su­klas­to­ji­mo sek­ma­die­nį po­li­ci­ja apk­lau­sė Liud­vi­na­vo rin­ki­mų apy­lin­kės Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) de­le­guo­tą rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rį Ro­mą Pa­li­šai­tį.

Tai BNS patvirtino Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

R. Pališaitis apklaustas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atliekamame ikiteisminiame tyrime.

Daugiau detalių apie tyrimą kol kas nepateikiama.

Lietuvos pareigūnai iš viso per abu savivaldos rinkimų turus pradėjo daugiau nei 15 ikiteisminių tyrimų dėl galimų pažeidimų per rinkimus.