I. Šimonytė per parą surinko reikiamą kiekį parašų
Šian­dien pra­si­dė­jus kan­di­da­tų į pre­zi­den­tus rin­kė­jų par­ašų rin­ki­mui, už Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę elek­tro­ni­niu bū­du jau pa­si­ra­šė 20 000 Lie­tu­vos pi­lie­čių, taip iš­reikš­da­mi sa­vo ap­sisp­ren­di­mą ir par­amą kan­di­da­tei.

„Nepaprastai vertinu visų pasirašiusių piliečių paramą ir palaikymą – jie įkvepia ir įpareigoja. Dėkoju Jums, esate nuostabūs! Esu sujaudinta visų vienybės ir susitelkimo, tačiau kviečiu nesustoti – kiekvieno Jūsų parašas svarbus“, – pažymėjo I. Šimonytė.

I. Šimonytės štabo vadovas Paulius Lukauskas teigė, jog pirmieji 20 000 parašų yra gera pradžia.

Kandidatės į prezidentus rinkimų štabas teigia, kad elektroninė sistema strigo net keletą kartų ir kai kuriems dalyviams buvo sudėtinga prie jos prisijungti.

Tuo tarpu kitiems kandidatams sekasi gerokai prasčiau. Premjero Sauliaus Skvernelio sąskaitoje šiuo metu – kiek daugiau nei 1 tūkst. parašų, G. Nausėdos – 9,7 tūkst. parašų.

Nors yra surinktas pakankamas kiekis parašų, nuo penktadienio kandidatės I. Šimonytės štabo savanoriai pradės parašus rinkti ir didžiųjų miestų gatvėse bei aikštėse, viešojo transporto stotelėse ir kitose viešose vietose.