Į rinkimų kovą grąžinti trys visuomeniniai komitetai
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) ket­vir­ta­die­nį į sa­vi­val­dos rin­ki­mus grą­ži­no tris vi­suo­me­ni­nius ko­mi­te­tus, anks­čiau iš­brauk­tus dėl per ma­žo kan­di­da­tų skai­čiaus.

Pakeisti savo sprendimą VRK privertė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT). Jis patenkino dviejų komitetų – „Palangiškiai“ ir „Už pokyčius Klaipėdoje“ – skundus.

Praėjusią savaitę VRK šiuos du komitetus ir visuomeninį komitetą „Vilnius gali“ pašalino iš rinkimų, nes iš jų kandidatų sąrašų išbraukus teistumo nenurodžiusius asmenis, neliko, VRK teigimu, minimalaus privalomo kandidatų skaičiaus.

Įstatymas numato, kad „iš viso partijos teikiamame kandidatų sąraše kandidatų negali būti mažiau negu pusė ir du kartus daugiau negu iš viso renkama tos savivaldybės tarybos narių“.

Tą pačią nuostatą Rinkimų komisija pritaikė ir visuomeniniams komitetams.

Tačiau LVAT pareiškė, kad įstatymas nenumato aiškaus reikalavimo komitetams turėti minimalų ir maksimalų kandidatų skaičių. Tai galioja tik partijoms, o VRK, pritaikiusi šią normą ir komitetams, per plačiai interpretavo įstatymų leidėjų valią.

Kadangi ketvirtadienį LVAT patenkino dviejų komitetų skundus, Rinkimų komisija nutarė atstatyti ir „Vilnius gali“ kandidatų sąrašą. Su pastaruoju rinkimuose dalyvauja buvęs sostinės meras Vilius Navickas.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 3 dieną.