Į kovą dėl mero posto įtraukiami ir prokurorai
Kan­di­da­tų į Vil­niaus me­ro pos­tą ko­vo­je įtrau­kia­mi ir pro­ku­ro­rai: Ar­tū­ras Zuo­kas va­kar Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai pa­tei­kė skun­dą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus vie­šai iš­sa­ky­tų ne­va me­la­gin­gų tei­gi­nių.

„Tenka apgailestauti, kad Vilniaus mero rinkimų kampanija paremta vien šmeižtu ir melu, skleidžiamu mero R. Šimašiaus ir jo komandos. Kai nėra galimybių konkuruoti idėjomis ir nėra galimybės parodyti nuveiktus darbus – pasirinktas lengviausias kelias – viešai šmeižti mane neva paėmus kyšį“, rašoma pranešime spaudai.

Artūras Zuokas taip pat primena, jog jo konkurentas Remigijus Šimašius yra teisininkas ir turi suprasti atsakomybę už savo žodžius. Jo teigimu, viešais pasisakymais R. Šimašius neva klaidina rinkėjus.

Taip pat jis teigia nebuvęs teistas ir jo atžvilgiu nebuvo priimtas „joks apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bet kokio kyšio paėmimo. Dar daugiau, aš niekada nebuvau įtariamasis dėl kyšio paėmimo, – sakė A. Zuokas.

Kreipimesi į Vilniaus apygardos prokuratūrą prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto, viešų R. Šimašiaus kaltinimų nusikaltimu, kuriuos jis nuosekliai ir koordinuotai skleidžia.

Už neteisėtą šmeižimą yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.