Galimai suklastotas parašas rinkimų biuletenių išdavimo sąraše
Tau­ra­gės aps­kri­ties po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gal­būt su­klas­to­to par­ašo rin­ki­mų biu­le­te­nių iš­da­vi­mo są­ra­še.

Policijos departamentas pranešė, kad tyrimas pradėtas iš Vyriausiosios rinkimų komisijos gavus informaciją apie tai, kad parašas buvo suklastotas kovo 3 dieną, per pirmąjį rinkimų turą Šilutės rajono, rinkimų apylinkėje.

Tai jau trečiasis per antrąjį savivaldos rinkimų turą pradėtas ikiteisminis tyrimas. Be Šilutės ikiteisminiai tyrimai pradėti Pakruojo rajone, Utenoje.

Lietuvos pareigūnai iš viso per abu savivaldos rinkimų turus pradėjo daugiau nei 15 ikiteisminių tyrimų dėl galimų pažeidimų per rinkimus.

Nuo trečiadienio ryto iki penktadienio vakaro, rinkimų pabaigos, policija gavo 103 pranešimus apie galimus pažeidimus, susijusius su rinkimais.

Daugiausia – 40 – pranešimų gauta iš Alytaus apskrities. 26 pranešimai gauti iš Tauragės apskrities, 10 – iš Vilniaus apskrities.