Gabrielius Landsbergis: premjeras naudojasi tarnybine padėtimi
Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) va­do­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis tei­gia, kad apie kan­di­da­ta­vi­mą pre­zi­den­to rin­ki­muo­se dar­bo iš­vy­ko­je pra­ne­šęs prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis nau­do­ja­si tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi.

Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) vadovas Gabrielius Landsbergis teigia, kad apie kandidatavimą prezidento rinkimuose darbo išvykoje pranešęs premjeras Saulius Skvernelis naudojasi tarnybine padėtimi.

„Premjeras netgi ir prisistatydamas Rusnėje naudojasi tarnybine padėtimi. Tiek jo transportas, tiek jo palyda, patarėjai, kurių atlyginimas mokamas iš valstybės lėšų, mūsų visų mokesčių sumokėtų pinigų, prisideda prie jo kampanijos“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė G. Landsbergis.

„Manau, kad tai nėra nei skaidru, nei teisinga, premjeras tokios regimybės turėtų nesudaryti ateityje ir pasitraukti iš užimamų pareigų, tokiu būdu konkuruodamas lygiomis teisėmis su šiandien jau pasiskelbusiais kandidatais“, – kalbėjo opozicijos atstovas.

Anot G. Landsbergio, partija kreipsis į Vyriausiąją rinkimų komisiją prašydama įvertinti S. Skvernelio veiksmus, bet kartu sakė tikintis, jog premjeras „atras savy padorumo ir netęs neteisingai pradėtos linijos“.

Kalbėdamas apie S. Skvernelio kandidatavimą G. Landsbergis teigė, jog „jokio siurprizo nėra“, tai buvo galima numatyti iš ankstesnių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovo Ramūno Karbauskio pasisakymų.

„R. Karbauskio suaktyvėję pasisakymai apie skyrių iškėlimus, akivaizdu, kad tai suderintas veiksmas, akivaizdu, kad R. Karbauskis su S. Skverneliu ieškojo geriausios progos, kaip pasiskelbti apie rinkimus“, – sakė konservatorių vadovas.

Opozicinio Liberalų sąjūdžio vadovas Eugenijus Gentvilas sakė, jog S. Skvernelio sprendimas kandidatuoti stabdys Vyriausybės darbą.

„Linkiu sėkmės gerbiamam Sauliui, nežinau, ar jis gali įsiterpti į tandemą einančių į pirmą turą, tačiau valstybės reikalų tvarkymo požiūriu aš norėčiau, kad premjeras nekandidatuotų. Man norisi, kad premjeras tvarkytų valstybės reikalus Vyriausybėje“, – BNS sakė E. Gentvilas.

„Dabar susidrums labai daug dalykų, kils daug neaiškumų, ar jis (S. Skvernelis – BNS) šneka kaip valstybės reikalų tvarkytojas, ar kaip kandidatas į prezidentus. Oponentai vertins viską labai kritiškai, kabinėsis prie premjero, Vyriausybės darbas taps nerezultatyvus ir tai man pagrindinis kriterijus – aš noriu efektyviai dirbančios Vyriausybės“, – kalbėjo liberalų vadovas.

Ministras pirmininkas S. Skvernelis ketvirtadienį paskelbė, kad dalyvaus gegužę vyksiančiuose prezidento rinkimuose.

„Aš dalyvausiu rinkimuose“, – susitikime su Rusnės gyventojais sakė premjeras.

Ministras pirmininkas sakė norintis, kad „valstybėje būtų darna tarp valdžių“, nes tai padėtų sklandžiai įgyvendinti Vyriausybės programą.