Eugenijus Gentvilas pareigas užleido Viktorijai Čmilytei-Nielsen
Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las pa­si­trau­kė iš Sei­mo frak­ci­jos se­niū­no par­ei­gų. Nau­ją­ja se­niū­ne iš­rink­ta Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen.

E. Gentvilas tvirtina seniūno pareigų atsisakęs, nes dėl artėjančių savivaldos ir Europos Parlamento rinkimų turi daugiau pareigų, darbo kaip partijos vadovas.

„Esu dėkinga frakcijos kolegoms už pasitikėjimą, taip pat – E. Gentvilui už puikią lyderystę iki šiol. Jis ir toliau lieka partijos pirmininku, pasiskirsčius atsakomybes bus lengviau skirti pakankamai dėmesio ir partijai, ir parlamentiniam darbui“, – frakcijos pranešime spaudai cituojama V. Čmilytė-Nielsen.

Frakcijos seniūno pavaduotoju tapo Ričardas Juška, jį frakcijos kolegos išrinko bendru sutarimu.

Liberalų sąjūdis Seime turi 12 narių.